ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

4.2.4 Tryckfärdiga original

För de dokument som ska fotoreproduceras (heloriginal) måste upphovsmannen se till att alla nödvändiga ingrepp i texten är gjorda, så att inga ändringar behöver göras på reproduktions­stadiet (utom i undantagsfall).

En noggrann genomläsning måste göras direkt efter inskrivningen, före den slutliga formateringen. Formateringen måste också kontrolleras noggrant före reproduceringen.

Texterna ska sidnumreras löpande från och med titelsidan. Sidnumreringen ska även omfatta blanksidor. Delar och kapitel ska alltid börja på en högersida, med ojämn sidnumrering. Om delen eller kapitlet slutar på en ojämn sida, lägger man till en blanksida före nästa del eller kapitel. Om kapitel I till exempel slutar på sidan 19 ska kapitel II börja på sidan 21 och sidan 20 vara tom.

Utrymmet över en rubrik eller underrubrik ska alltid vara större än utrymmet under den (förhållandet ska helst vara 2:1).

Det ska vara dubbel blankrad mellan stycken och avsnitt.

En sida får aldrig börja med en utgångsrad (dvs. sista raden i ett stycke). Om det inte går att lösa på annat sätt är det bättre att undantagsvis överskrida bottenmarginalen på föregående sida med en rad. En rubrik eller underrubrik får inte placeras längst ner på en sida, och detsamma gäller första strecksatsen eller första raden i en uppräkning.

Citat och uppräkningar ska i förekommande fall ha samma indrag som styckets första rad.

Senaste uppdatering: 22.12.2011
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida