ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

3.3.2 Tillägg och numrering

När artiklar, punkter eller andra underindelningar som anges med en siffra eller en bokstav införs i artikeldelen i en befintlig akt, ska de ges den siffra eller den bokstav som den föregående underindelningen på samma nivå har, med tillägg av bokstaven ”a”, ”b”, ”c”, ”d” etc. Följaktligen benämns exempelvis artiklar som läggs till efter artikel 1: artikel 1a, artikel 1b osv. På samma sätt blir en artikel införd mellan artiklarna 1a och 1b ”artikel 1aa”.

Särskilda regler ska tillämpas i följande fall:

i undantagsfall, när artiklar, punkter eller andra numrerade underindelningar förs in före den första underindelningen på samma nivå, ska de anges som ”artikel –1”, ”artikel –1a”, ”punkt –1”, ”punkt –1a”, ”led –a”, ”led –aa” etc.,
i mera komplexa fall där nya artiklar, punkter, led osv. ska läggas till, kan man även använda sig av tecknet ”–”. Till exempel, införandet av artikel 1–a mellan artikel 1 och artikel 1a.

När artiklar, punkter eller andra underindelningar som anges med en siffra eller en bokstav införs, ska de artiklar som följer inte omnumreras, eftersom hänvisningar till dem kanske redan finns i andra akter. Omnumrering sker endast i samband med en kodifiering eller en omarbetning.

(Källa: Gemensam handbok, punkt C.9.3.2.)

Senaste uppdatering: 24.9.2021
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida