ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

3.1 Hänvisningar till EUT

Titeln Europeiska unionens officiella tidning kan skrivas på olika sätt.

Lång form

Den långa formen är Europeiska unionens officiella tidning (alltid med kursiv stil).

Den används

a)
i löpande text:
Två ledamöter och två suppleanter i överklagandenämnden ska utses av myndighetens förvaltningsstyrelse från en förslagslista från kommissionen, efter en offentlig inbjudan till intresseanmälan som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, och efter samråd med tillsynsstyrelsen.
b)
i artikeln angående rättsaktens ikraftträdande:
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
c)
i rättelser vid hänvisning till den utgåva rättelsen gäller.
Anm.:
Vid hänvisning till utgåvor som publicerats till och med den 31 januari 2003 används Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Kort form

Den korta formen, Officiella tidningen, används inte på svenska från och med den 1 februari 2003.

Förkortad form

De förkortade formerna av titeln: EUT L, EUT L … I, EUT C, EUT C … A eller EUT C … E (avslutad den 1 april 2014), EUT C … I används

a)
i fotnoter:
(1) EUT L 51, 26.2.2003, s. 19.
(1) Se sidan … i detta nummer av EUT.
(1) Ännu inte offentliggjort i EUT.
b)
i tabeller:
EUT L 345, 23.12.2009, s. 18
c)
i rättelser – förkortningen inom parentes används i innehållsförteckningen på omslaget.
Anm.:

Hänvisningar till EUT har ändrats under tidens gång:

Före den 1 juli 1967, löpande numrering följd av årtalets två sista siffror:
EGT 106, 30.10.1962, s. 2553/62
Från och med den 1 juli 1967 börjar varje nummer av EGT på sidan 1:
EGT 174, 31.7.1967, s. 1
Från och med den 1 januari 1968 uppdelning i L- och C-serierna:
EGT L 32, 6.2.1968, s. 6
EGT C 76, 1.8.1968, s. 1
Från och med den 1 januari 1978 tillkommer S-serien:
EGT S 1, 7.1.1978, s. 1
Från och med den 1 januari 1991 tillkommer serie C … A:
EGT C 291 A, 8.11.1991, s. 1
Från och med den 31 augusti 1999 tillkommer den elektroniska serien C … E (avslutad den 1 april 2014):
EGT C 247 E, 31.8.1999, s. 28
Från och med den 1 februari 2003, då tidningen byter namn, används förkortningen EUT vid hänvisningar.
Från och med den 1 januari 2016 tillkommer L … I- och C … I-serierna:
EUT L 11 I, 16.1.2016, s. 1
EUT C 15 I, 16.1.2016, s. 1
Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida