ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

2.7 Rättsaktens delar

Del Numrering Hänvisning i texten
Akter
Ingress (1)
Beaktandeled (1)   i första beaktandeledet
Skäl, onumrerat (1)
(endast om ett enda skäl)
  i skälet eller i enda skälet (2)
Skäl, numrerade (1) (1), (2) i skäl 1 (2)
Artikeldel (3)
Artikel (3) Enda artikel
1, 2
i enda artikeln
i artikel 1
Punkt (3) 1., 2. i punkt 1
Stycke (4)   i första stycket, andra stycket, osv.
Led (3) a), b)
1., 2.
i), ii), iii), iv)
i led a, b
i led 1, 2
i led i, ii, iii, iv
Strecksats (4) i första strecksatsen, andra strecksatsen osv.
Bilaga
  Bilaga
Bilaga I, II (eller A, B)
i bilagan
i bilaga I, II (A, B)
Tillägg
  Tillägg
Tillägg 1, 2
i tillägget
i tillägg 1, 2 (till bilagan)
Andra delar
Del Del I, II
(eller Första delen, Andra delen)
i del I, II
(eller i första delen, andra delen)
Avdelning Avdelning I, II i avdelning I, II
Kapitel Kapitel 1, 2
(eller I, II)
i kapitel 1, 2
(eller I, II)
Avsnitt Avsnitt 1, 2 i avsnitt 1, 2
Punkt (i bilagor
eller internationella avtal)
I, II (eller A, B)
I. (eller A. eller 1.)
i punkt I, II (A, B)
i punkt I (A, 1)
(1)
(2)
Före den 7 februari 2000, då skälen var onumrerade: i första skälet, andra skälet osv.
(3)
När artiklar, punkter eller andra underindelningar som anges med en siffra eller en bokstav införs i artikeldelen i en befintlig akt, ska de ges den siffra eller den bokstav som den föregående underindelningen på samma nivå har, med tillägg av bokstaven ”a”, ”b”, ”c”, ”d” etc. Se även punkt 3.3.2.
(4)
Dessa delar av artiklar saknar nummer eller annan beteckning. Vid hänvisning till dessa används ordningstal.
Anm.:
Hänvisning kan också göras till en inledningsfras (inledningen till en uppräkning) genom uttryck som ”inledningsfrasen”, ”inledningen”, ”de inledande orden”, ”den inledande meningen” osv.
De delar som nämns i denna uppställning är inte indelade enligt en fast ordning. Ordningen kan variera beroende på texten.

Se också Visual Guide – Official Journal typographical rulesPDF.

Senaste uppdatering: 4.7.2018
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida