ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

2.7 Rättsaktens delar

Del Numrering Hänvisning i texten
Akter
Ingress (1)
Beaktandeled (1)   i första beaktandeledet
Skäl, onumrerat (1)
(endast om ett enda skäl)
  i skälet eller i enda skälet (2)
Skäl, numrerade (1) (1), (2) i skäl 1 (2)
Artikeldel (3)
Artikel (3) Enda artikel
1, 2
i enda artikeln
i artikel 1
Punkt (3) 1., 2. i punkt 1 (i samma artikel)
i artikel 1.1 (punkt 1 i en annan artikel)
Stycke   i första stycket, andra stycket osv.
i [artikel 1] första stycket
i [artikel 1.1] andra stycket
Led (3) a), b)
i), ii)
1., 2.
i led a, b
i led i, ii
i led 1, 2
i [artikel 1.1 första stycket] led a i 1
Strecksats (4) i första strecksatsen, andra strecksatsen osv.
i [artikel 1.1 första stycket led a i 1] första strecksatsen
Bilaga
  Bilaga
Bilaga I, II (eller A, B)
i bilagan
i bilaga I, II (A, B)
Tillägg
  Tillägg
Tillägg 1, 2
i tillägget
i tillägg 1, 2 (till bilagan)
Andra delar
Del Del I, II
(eller Första delen, Andra delen)
i del I, II
(eller i första delen, andra delen)
Avdelning Avdelning I, II i avdelning I, II
i [del I] avdelning I
Kapitel Kapitel 1, 2
(eller kapitel I, II)
i kapitel I, II
(eller kapitel 1, 2)
i [del I avdelning I] kapitel I
Avsnitt Avsnitt 1, 2 i avsnitt 1, 2
i [del I avdelning I kapitel I] avsnitt 1
Punkt (5)) I, II (eller A, B)
I. (eller A. eller 1.)
i punkt I, II (A, B)
i punkt I (A, 1)
(1)
(2)
Före den 7 februari 2000, då skälen var onumrerade: i första skälet, andra skälet osv.
(3)
När artiklar, punkter eller andra underindelningar som anges med en siffra eller en bokstav införs i artikeldelen i en befintlig akt, ska de ges den siffra eller den bokstav som den föregående underindelningen på samma nivå har, med tillägg av bokstaven ”a”, ”b”, ”c”, ”d” etc. Se även punkt 3.3.2.
(4)
Före införandet av det XML-baserade redaktionella verktyget EdiT år 2021 kan strecksatser användas som en första nivå i förteckningarna.
(5)
Används i vissa rekommendationer, resolutioner, förklaringar och uttalanden.
Anm.:
Hänvisning kan också göras till en inledningsfras (inledningen till en uppräkning) genom uttryck som ”inledningsfrasen”, ”inledningen”, ”de inledande orden”, ”den inledande meningen” osv.
De delar som nämns i denna uppställning är inte indelade enligt en fast ordning. Ordningen kan variera beroende på texten.

Se också Visual Guide – Official Journal typographical rulesPDF.

Senaste uppdatering: 19.12.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida