ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

2.6 Bilagor

Bilagan till en akt innehåller i allmänhet föreskrifter eller tekniska uppgifter som av praktiska skäl inte placeras i artikeldelen och som ofta är i form av listor eller tabeller.

Artikeldelen måste alltid tydligt visa, genom hänvisning (”som fastställs i bilagan”, ”som anges i bilaga I”, ”som förtecknas i bilagan” osv.), förbindelsen mellan dess bestämmelser och bilagan.

Även om det inte finns några strikta regler för hur bilagorna ska presenteras, delas de vanligtvis upp i punkter som identifieras med arabiska siffror följda av en punkt på varje nivå (t.ex. ”10.2.3.”).

Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida