ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

2.4 Slutbestämmelse i förordningar

En förordnings sista artikel följs av en av dessa formuleringar:

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

eller

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.
(När förordningen inte är tillämplig på eller i samtliga medlemsstater: medlemsstater som inte deltar i eurosamarbetet, förstärkt samarbete osv.)

Denna bestämmelse ingår inte i den sista artikeln och har en särskild typografisk utformning (se Visual Guide – Official Journal typographical rulesPDF).

Senaste uppdatering: 8.4.2019
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida