ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

1.3.2 Numrering av dokument

Informationsnummer

De dokument som offentliggörs i C-serien tilldelas ett informationsnummer av Publikations­byrån. Numret består av

a)
utgivningsåret:
i)
från och med 1999 med fyra siffror,
ii)
till och med 1998 med de två sista siffrorna,
b)
EUT-numret,
c)
ett löpnummer som anger ordningsföljden för offentliggörande i EUT:
98/C 45/01
2010/C 2/08

Detta nummer placeras under titeln, centrerat och inom parentes. I innehållsförteckningen står informationsnumret i vänstermarginalen, utan parentes.

Särskilda nummer

Vissa dokument har sin egen numrering som ingår i titeln:

Rådets ståndpunkter inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet:
rådets ståndpunkt (EU) nr 11/2010 vid första behandlingen
Anm.:
Tidigare fanns inom medbeslutandeförfarandet rådets gemensamma ståndpunkter:
gemensam ståndpunkt (EG) nr 14/2005
Statligt stöd:
statligt stöd C 32/09
Anm.:
Notera numreringen: C 55/99, C 55/2000 (fyra siffror för år 2000), C 55/01 osv.
Domstolens, tribunalens och personaldomstolens mål:
mål C-187/10 (domstolen)
mål T-211/10 (tribunalen, 15 november 1989–30 november 2009 förstainstansrätten)
mål F-29/10 (personaldomstolen, 23 juli 2005–31 augusti 2016)
före den 15 november 1989 (endast för domstolen): mål 84/81
Anm.:
Personaldomstolen (inrättad år 2004) avslutade sin verksamhet den 1 september 2016 efter att den överfört sin behörighet till tribunalen.
Revisionsrättens yttranden:
yttrande nr 01/2022 (före den 1 januari 2022: yttrande nr 1/2021)
Eftadomstolens mål:
mål E-5/10
Meddelanden om allmänna uttagningsprov (serie C … A):
Epso/AD/177/10
Utlysningar av tjänster:
KOM/2010/10275
Beslut av administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen:
Beslut nr H8 av den 17 december 2015 (uppdaterat med smärre tekniska förtydliganden den 9 mars 2016) om arbetssätt och sammansättning i tekniska kommissionen för informationsbehandling inom administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen
Ändringsbudgetar för byråerna:
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1
Inbjudningar att lämna förslag:
Inbjudan att lämna förslag IX-2011/01 – Bidrag till politiska partier på europeisk nivå
Anm.:
Till och med den 23 juli 2002 (då EKSG-fördraget löpte ut) fanns rådets beslut om samtycke:
rådets samtycke nr 22/96
rådets samtycke nr 6/2002
Senaste uppdatering: 27.8.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida