ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

Förord

Sedan Interinstitutionella publikationshandboken utkom första gången 1993, då i en något annorlunda form, har den blivit ett oumbärligt verktyg för alla som skriver texter på de officiella EU-språken i EU:s olika institutioner och organ.

Handboken innehåller gemensamma riktlinjer som har utarbetats av våra specialister på området, med behörig hänsyn till varje språks särdrag, och den bidrar till en språklig standardisering.

Publikationshandboken finns också på internet, vilket gör det möjligt att föra en aktiv dialog mellan olika inblandade parter: författare, redaktörer, juristlingvister, terminologer, översättare och korrekturläsare. De kan alla på ett värdefullt sätt bidra till den fortlöpande förbättringen och uppdateringen.

Det är viktigt att vi alla ser till att de fastställda riktlinjerna följs. På så sätt kan vi fortsätta att dra största möjliga nytta av de olika IT-verktygen och därmed ge bättre service till EU:s medborgare – det är ju framför allt till dem som texterna från våra institutioner och organ vänder sig.

Pierre de BOISSIEU
Ordförande i Publikationsbyråns
förvaltningskommitté

Anm.:
Detta förord offentliggjordes först på franska.
Senaste uppdatering: 22.12.2011
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida