ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

Priloga A9 Institucije, organi, medinstitucionalni in decentralizirani organi ter organizacije: večjezični seznam

(Stanje na dan 12. 12. 2019)

Ta priloga vključuje (a) indeks navedenih institucij, organov in organizacij ter (b) večjezični seznam njihovih imen v različnih jezikih. Za pojasnila o vrstnem redu glej oddelek 9.5.

(a) Indeks

(b) Večjezični seznam

Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost

 

Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice

 

Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah

 

Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev

 

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj

 

Agencija Evropske unije za temeljne pravice

 

Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj

 

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu

 

Agencija Evropske unije za železnice

 

Agencija za evropski GNSS

 

Agencija za oskrbo Euratom

 

Agencija za podporo BEREC-u

 

Enotni odbor za reševanje

 

Evropska agencija za kemikalije

 

Evropska agencija za mejno in obalno stražo

 

Evropska agencija za nadzor ribištva

 

Evropska agencija za okolje

 

Evropska agencija za pomorsko varnost

 

Evropska agencija za varnost hrane

 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

 

Evropska agencija za zdravila

 

Evropska centralna banka

 

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

 

Evropska fundacija za usposabljanje

 

Evropska investicijska banka

 

Evropska komisija

 

Evropska obrambna agencija

 

Evropska služba za zunanje delovanje

 

Evropska šola za upravo

 

Evropska unija

 

Evropski azilni podporni urad

 

Evropski bančni organ

 

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

 

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja

 

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

Evropski inštitut za enakost spolov

 

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

 

Evropski investicijski sklad

 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

Evropski odbor regij

 

Evropski odbor za varstvo podatkov

 

Evropski organ za delo

 

Evropski organ za vrednostne papirje in trge

 

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine

 

Evropski parlament

 

Evropski svet

 

Evropski urad za izbor osebja

 

Evropski varuh človekovih pravic

 

Evropsko javno tožilstvo

 

Evropsko računsko sodišče

 

Inštitut Evropske unije za varnostne študije

 

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta

 

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja

 

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

 

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja

 

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano

 

Izvajalska agencija za raziskave

 

Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije

 

predsednik Evropskega sveta

 

Prevajalski center za organe Evropske unije

 

Satelitski center Evropske unije

 

skupina za odzivanje na računalniške grožnje za evropske institucije, organe in agencije

 

(Skupno podjetje Artemis)

 

Skupno podjetje „Čisto nebo 2“

 

Skupno podjetje ECSEL

 

(Skupno podjetje ENIAC)

 

Skupno podjetje „Fusion for Energy“

 

Skupno podjetje IMI 2

 

Skupno podjetje SESAR

 

Skupno podjetje Shift2Rail

 

Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo

 

Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2

 

Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

 

Sodišče Evropske unije / Sodišče
(Institucija/sodišče)

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

 

Splošno sodišče

 

Svet Evropske unije

 

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

 

Urad Skupnosti za rastlinske sorte

 

Urad za publikacije Evropske unije

 

visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

 
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran