ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

Priloga A2Emblemi

Emblemi so na tem mestu reproducirani le informativno in brez poseganja v posebne pogoje, ki jih je za njihovo rabo pri reprodukciji določila vsaka institucija, organ, medinstitucionalni organ, urad ali agencija.

Nekateri emblemi vključujejo ime institucije, organa, urada ali agencije in se zato v skladu z uporabljenim jezikom med seboj razlikujejo. Zaradi enostavnejše predstavitve so ta imena izpuščena.

Glej tudi oddelek 9.5 (uradna imena in vrstni red).

Institucije in organi

Evropska zastava – v barvah Evropska unija Evropska zastava – črno-belo
Parlament – barvni emblem Parlament Parlament – črno-beli emblem
Evropski svet – barvni emblem Evropski svet Rada – črno-beli emblém
Svet – barvni emblem Svet Svet – črno-beli emblem
Komisija – barvni emblem Komisija (*) Komisija – črno-beli emblem
Sodišče in Sodišče prve stopnje – barvni emblem Sodišče Sodišče in Sodišče prve stopnje – črno-beli emblem
Evropska centralna banka – barvni emblem Evropska centralna banka Evropska centralna banka – črno-beli emblem
Računsko sodišče – barvni emblem Računsko sodišče Računsko sodišče – črno-beli emblem
Evropska služba za zunanje delovanje – barvni emblem Evropska služba za zunanje delovanje Evropska služba za zunanje delovanje – črno-beli emblem
Evropski ekonomsko-socialni odbor – barvni emblem Evropski ekonomsko-socialni odbor Evropski ekonomsko-socialni odbor – črno-beli emblem
Odbor regij – barvni emblem Evropski odbor regij Odbor regij – črno-beli emblem
Evropska investicijska banka – barvni emblem Evropska investicijska banka Evropska investicijska banka – črno-beli emblem
Evropski investicijski sklad – barvni emblem Evropski investicijski sklad Evropski investicijski sklad – črno-beli emblem
Evropski varuh človekovih pravic – barvni emblem Evropski varuh človekovih pravic Evropski varuh človekovih pravic – črno-beli emblem
Evropski nadzornik za varstvo podatkov – barvni emblem Evropski nadzornik za varstvo podatkov Evropski nadzornik za varstvo podatkov – črno-beli emblem

Medinstitucionalni organi ter uradi in agencije (decentralizirani organi)

Agencija Evropske unije za azil – barvni emblem Agencija Evropske unije za azil Agencija Evropske unije za azil – črno-beli emblem
Evropska agencija za kibernetsko varnost – barvni emblem Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost Evropska agencija za kibernetsko varnost – črno-beli emblem
eu-LISA — barvni emblem Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice eu-LISA — črno-beli emblem
Eurojust – barvni emblem Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah Eurojust – črno-beli emblem
Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev — barvni emblem Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev  
Europol – barvni emblem Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj Europol – črno-beli emblem
Agencija Evropske unije za temeljne pravice – barvni emblem Agencija Evropske unije za temeljne pravice Agencija Evropske unije za temeljne pravice – črno-beli emblem
CEPOL – barvni emblem Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj CEPOL – črno-beli emblem
Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu – barvni emblem Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu  
Agencija Evropske unije za vesoljski program — barvni emblem Agencija Evropske unije za vesoljski program Agencija Evropske unije za vesoljski program — črno-beli emblem
Agencija Evropske unije za železnice — barvni emblem Agencija Evropske unije za železnice Agencija Evropske unije za železnice — črno-beli emblem
Agencija za oskrbo Euratom – barvni emblem Agencija za oskrbo Euratom Agencija za oskrbo Euratom – črno-beli emblem
Agencija za podporo BEREC-u — barvni emblem Agencija za podporo BEREC-u Agencija za podporo BEREC-u — črno-beli emblem
Enotni odbor za reševanje – barvni emblem Enotni odbor za reševanje Enotni odbor za reševanje – črno-beli emblem
Eurostat – barvni emblem Eurostat Eurostat – črno-beli emblem
Evropska agencija za kemikalije – barvni emblem Evropska agencija za kemikalije Evropska agencija za kemikalije – črno-beli emblem
Frontex – barvni emblem Evropska agencija za mejno in obalno stražo
Evropska agencija za nadzor ribištva – barvni emblem Evropska agencija za nadzor ribištva Evropska agencija za nadzor ribištva – črno-beli emblem
Evropska agencija za okolje – barvni emblem Evropska agencija za okolje Evropska agencija za okolje – črno-beli emblem
Evropska agencija za pomorsko varnost – barvni emblem Evropska agencija za pomorsko varnost Evropska agencija za pomorsko varnost – črno-beli emblem
Evropska agencija za varnost hrane – barvni emblem Evropska agencija za varnost hrane Evropska agencija za varnost hrane – črno-beli emblem
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – barvni emblem Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – črno-beli emblem
Evropska agencija za zdravila – barvni emblem Evropska agencija za zdravila Evropska agencija za zdravila – črno-beli emblem
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer – barvni emblem Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer  
Evropska fundacija za usposabljanje – barvni emblem Evropska fundacija za usposabljanje Evropska fundacija za usposabljanje – črno-beli emblem
Evropska obrambna agencija – barvni emblem Evropska obrambna agencija Evropska obrambna agencija – črno-beli emblem
Evropska šola za upravo – barvni emblem Evropska šola za upravo Evropska šola za upravo – črno-beli emblem
Evropski bančni organ – barvni emblem Evropski bančni organ  
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni – couloured emblem Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni – črno-beli emblem
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja – barvni emblem Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja – črno-beli emblem
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami – barvni emblem Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami  
Evropski inštitut za enakost spolov – barvni emblem Evropski inštitut za enakost spolov Evropski inštitut za enakost spolov – črno-beli emblem
Evropski organ za delo – barvni emblem Evropski organ za delo Evropski organ za delo – črno-beli emblem
Evropski organ za vrednostne papirje in trge – barvni emblem Evropski organ za vrednostne papirje in trge Evropski organ za vrednostne papirje in trge – črno-beli emblem
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine – barvni emblem Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine – črno-beli emblem
Evropski urad za izbor osebja – barvni emblem Evropski urad za izbor osebja Evropski urad za izbor osebja – črno-beli emblem
Evropsko javno tožilstvo – barvni emblem Evropsko javno tožilstvo Evropsko javno tožilstvo – črno-beli emblem
Inštitut Evropske unije za varnostne študije – barvni emblem Inštitut Evropske unije za varnostne študije Inštitut Evropske unije za varnostne študije – črno-beli emblem
Izvajalska agencija za raziskave – barvni emblem Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (*) Izvajalska agencija za raziskave – črno-beli emblem
Prevajalski center za organe Evropske unije – barvni emblem Prevajalski center za organe Evropske unije Prevajalski center za organe Evropske unije – črno-beli emblem
Satelitski center Evropske unije – barvni emblem Satelitski center Evropske unije Satelitski center Evropske unije – črno-beli emblem
Skupno podjetje „Fusion for Energy“ – barvni emblem Skupno podjetje „Fusion for Energy“ Skupno podjetje „Fusion for Energy“ – črno-beli emblem
Urad Evropske unije za intelektualno lastnino – barvni emblem Urad Evropske unije za intelektualno lastnino Urad Evropske unije za intelektualno lastnino – črno-beli emblem
Urad Skupnosti za rastlinske sorte – barvni emblem Urad Skupnosti za rastlinske sorte Urad Skupnosti za rastlinske sorte – črno-beli emblem
Urad za publikacije – barvni emblem Urad za publikacije Evropske unije Urad za publikacije – črno-beli emblem
(*)
Od februarja 2012 morajo emblem Evropske komisije uporabljati tudi izvajalske agencije (glej oddelek 9.5.4). Vendar Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta ohranja lastni emblem.
Zadnja sprememba: 13. 1. 2023
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran