ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

9.6 Generalni direktorati in službe Komisije: uradna imena

SL
različica:
14. 10. 2022
Črkovne oznake (samo za interno uporabo)
in številčne oznake (samo za uporabo v IT)

Glej tudi:
povezava na pregled generalnih direktoratov
povezava na seznam komisarjev in komisark

Polno ime in vrstni red Kratko ime Splošno rabljena kratica Črkovna oznaka
(interna raba) (1)
Številčna oznaka (2)
(nevidna)
Področje(-a)
Generalni sekretariat SG SG 31 Generalni sekretariat
Pravna služba SJ SJ 32 Pravna služba
Generalni direktorat za komuniciranje GD za komuniciranje   COMM 61 Komuniciranje
IDEA – Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action   IDEA 46 Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action
Generalni direktorat za proračun GD za proračun   BUDG 19 Proračun
Generalni direktorat za človeške vire in varnost GD za človeške vire in varnost   HR 09 Človeški viri in varnost
Generalni direktorat za informatiko GD za informatiko   DIGIT 50 Informatika
Služba za notranjo revizijo   IAS 25 Služba za notranjo revizijo
Evropski urad za boj proti goljufijam OLAF OLAF 57 Evropski urad za boj proti goljufijam
Generalni direktorat za ekonomske in finančne zadeve GD za ekonomske in finančne zadeve   ECFIN 02 Ekonomske in finančne zadeve
Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja GD za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja   GROW 62 Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja
Generalni direktorat za obrambno industrijo in vesolje GD za obrambno industrijo in vesolje   DEFIS 26 Obrambna industrija in vesolje
Generalni direktorat za konkurenco GD za konkurenco   COMP 04 Konkurenca
Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje   EMPL 05 Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja GD za kmetijstvo in razvoj podeželja   AGRI 06 Kmetijstvo in razvoj podeželja
Generalni direktorat za mobilnost in promet GD za mobilnost in promet   MOVE 7 Mobilnost in promet
Generalni direktorat za energetiko GD za energetiko   ENER 27 Energetika
Generalni direktorat za okolje GD za okolje   ENV 11 Okolje
Generalni direktorat za podnebno politiko GD za podnebno politiko   CLIMA 87 Podnebna politika
Generalni direktorat za raziskave in inovacije GD za raziskave in inovacije   RTD 12 Raziskave in inovacije
Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo GD za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Connect CNECT 13 Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologija
Skupno raziskovalno središče JRC JRC 53 Skupno raziskovalno središče
Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo GD za pomorske zadeve in ribištvo   MARE 14 Pomorske zadeve in ribištvo
Generalni direktorat za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov GD za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov   FISMA 15 Finančna stabilnost, finančne storitve in unija kapitalskih trgov
Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko GD za regionalno in mestno politiko   REGIO 16 Regionalna in mestna politika
Generalni direktorat za podporo strukturnim reformam GD za podporo strukturnim reformam   REFORM 35 Podpora strukturnim reformam
Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo GD za obdavčenje in carinsko unijo   TAXUD 21 Obdavčenje in carinska unija
Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo   EAC 63 Izobraževanje, mladina, šport in kultura
Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane GD za zdravje in varnost hrane   SANTE 64 Zdravje in varnost hrane
Organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere HERA 30
Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve GD za migracije in notranje zadeve   HOME 65 Migracije in notranje zadeve
Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike GD za pravosodje in potrošnike   JUST 76 Pravosodje in potrošniki
Generalni direktorat za trgovino GD za trgovino   TRADE 67 Trgovina
Generalni direktorat za sosedstvo in širitvena pogajanja GD za sosedstvo in širitvena pogajanja   NEAR 69 Sosedstvo in širitvena pogajanja
Generalni direktorat za mednarodna partnerstva GD za mednarodna partnerstva   INTPA 55 Mednarodna partnerstva
Generalni direktorat za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (ECHO) GD za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (ECHO) ECHO ECHO 51 Evropska civilna zaščita in evropske operacije humanitarne pomoči (ECHO)
Eurostat Eurostat ESTAT 34 Eurostat
Generalni direktorat za tolmačenje GD za tolmačenje   SCIC 38 Tolmačenje
Generalni direktorat za prevajanje GD za prevajanje DGT DGT 47 Prevajanje
Urad za publikacije Evropske unije Urad za publikacije OP OP 43 Urad za publikacije
Služba za instrumente zunanje politike   FPI 59 (3) Služba za instrumente zunanje politike
Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic   PMO 40  
Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju   OIB 39  
Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu   OIL 41  
Urad za izbor osebja Evropskih skupnosti Evropski urad za izbor osebja (4) EPSO EPSO 42  
Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja Eismea EISMEA 81  
Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo EACEA EACEA 82  
Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje CINEA CINEA 84  
Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta ERCEA ERCEA 85  
Evropska izvajalska agencija za raziskave REA REA 86  
Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo HADEA HaDEA 90  
         
      89 (5)  
(1)
Oznaka je namenjena strogo interni rabi. Za vse dokumente, namenjene objavi (v papirni ali elektronski obliki), uporabljamo običajne kratice.
(2)
V nekaterih računalniških sistemih se oznaka 60 uporablja za ministrstva.
(3)
V nekaterih računalniških sistemih se za FPI uporablja oznaka 66.
(4)
Običajno ime. Polno ime se uporablja samo v pravnih besedilih, ki zadevajo statut urada.
(5)
Oznaka 89 se uporablja za Enotni odbor za reševanje (glej oddelek 9.5.3 „Decentralizirani organi (uradi in agencije)).
Spremembe glede na izdajo iz leta 2011

24.9.2021

C(2021) 6712 final

nova služba: Organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere

1. 4. 2021

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173

Staro ime Novo ime
Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (Eismea)
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA)
Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA) Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA)
Izvajalska agencija za raziskave (REA) Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA)

31. 3. 2021

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173

ukinjeno: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea)

3. 3. 2021

Staro ime Novo ime
Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve Generalni direktorat za ekonomske in finančne zadeve
GD za gospodarske in finančne zadeve GD za ekonomske in finančne zadeve

28. 2. 2021

PV(2020) 2363 final

ukinjeno: Projektna skupina za odnose z Združenim kraljestvom (UKTF)

16. 2. 2021

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173

Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo

16. 1. 2021

PV(2020) 2352 final

Staro ime Novo ime
Generalni direktorat za mednarodno sodelovanje in razvoj Generalni direktorat za mednarodna partnerstva
GD za mednarodno sodelovanje in razvoj GD za mednarodna partnerstva
DEVCO INTPA

1. 1. 2020

PV(2019) 2317 final

nov generalni direktorat: Generalni direktorat za obrambno industrijo in vesolje

nov generalni direktorat: Generalni direktorat za podporo strukturnim reformam

9. 12. 2019

PV(2019) 2317 final

Staro ime Novo ime
Evropsko središče za politično strategijo IDEA – Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action
EPSC IDEA

16. 11. 2019

SEC(2019) 364,
PV(2019) 2312 final

Staro ime Novo ime
Projektna skupina za pripravo in vodenje pogajanj z Združenim kraljestvom po členu 50 PEU Projektna skupina za odnose z Združenim kraljestvom
Projektna skupina po členu 50 Projektna skupina „Združeno kraljestvo“
TF50 UKTF

9. 10. 2019

 

Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo, splošno rabljena kratica: Connect

1. 1. 2017

PV(2016) 2192 final

Staro ime Novo ime
Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo
GD za izobraževanje in kulturo GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo

1. 10. 2016

SEC(2016) 375,
PV(2016) 2181 final

nova služba: Projektna skupina za pripravo in vodenje pogajanj z Združenim kraljestvom po členu 50 PEU

1. 7. 2016

SEC(2016) 252,
PV(2016) 2170 final

Staro ime Novo ime
Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) Generalni direktorat za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (ECHO)
GD za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) GD za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (ECHO)

1. 1. 2015

SEC(2014) 572

Staro ime Novo ime
Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja
GD za podjetništvo in industrijo GD za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja
ENTR GROW
   
Generalni direktorat za notranji trg in storitve Generalni direktorat za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov
GD za notranji trg in storitve GD za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov
MARKT FISMA
   
Generalni direktorat za zdravje in potrošnike Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane
GD za zdravje in potrošnike GD za zdravje in varnost hrane
SANCO SANTE
   
Generalni direktorat za notranje zadeve Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve
GD za notranje zadeve GD za migracije in notranje zadeve
HOME HOME
   
Generalni direktorat za pravosodje Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike
GD za pravosodje GD za pravosodje in potrošnike
JUST JUST
   
Generalni direktorat za širitev Generalni direktorat za sosedstvo in širitvena pogajanja
GD za širitev GD za sosedstvo in širitvena pogajanja
ELARG NEAR
   
Generalni direktorat za razvoj in sodelovanje – EuropeAid Generalni direktorat za mednarodno sodelovanje in razvoj
GD za razvoj in sodelovanje – EuropeAid GD za mednarodno sodelovanje in razvoj
DEVCO DEVCO
   

17. 12. 2014

Izvedbeni sklep Komisije 2014/927/EU

Staro ime Novo ime
Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano

1. 11. 2014

C(2014) 9001 final
PV(2014) 2104

Staro ime Novo ime
Urad svetovalcev za evropsko politiko Evropsko središče za politično strategijo
BEPA EPSC
48 46

1. 1. 2014

izvedbeni sklepi Komisije 2013/770/EU, 2013/771/EU in 2013/801/EU

Staro ime Novo ime
Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost (EACI) Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)
Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike (EAHC) Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea)
Izvajalska agencija za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T EA) Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)

1. 10. 2012

SEC(2012) 452 final
SEC(2012) 458 final

Staro ime Novo ime
GD za regionalno politiko GD za regionalno in mestno politiko

1. 7. 2012

SEC(2012) 266
SEC(2012) 269

Staro ime Novo ime
Generalni direktorat za informacijsko družbo in medije Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo
GD za informacijsko družbo in medije GD za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo
INFSO CNECT

Seznam zadnjih sprememb.
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran