ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

9.3 Telefonske številke

Načine pisanja telefonskih številk urejajo različni mednarodni standardi, ki jih objavlja Mednarodna zveza za telekomunikacije (zlasti priporočila ITU-T E.122, E.123 in E.126).

V rabi pa te norme povzročajo različne težave, zlasti norme v zvezi s priporočenimi oblikami navajanja. Zaradi poenostavitve so se organi Evropske unije dogovorili o enotni obliki navajanja telefonskih številk v vseh jezikih Evropske unije v skladu z naslednjimi načeli:

številka je navedena v mednarodni obliki;
pred mednarodno klicno številko je znak plus „+“ (za katerim ni presledka), ki nakazuje, da je treba dodati številke za mednarodni klic;
za mednarodno klicno številko in presledkom je celotna številka brez presledkov, vključno z regionalno številko, če obstaja:
+33 140633900
interna številka je od glavne številke ločena z vezajem. Interna številka se piše brez presledkov:
+32 222020-43657
Opomba:
Za telefonski klic znotraj države je mednarodno številko treba spremeniti v skladu z najnovejšimi normami organa za telekomunikacije v državi (npr. vključno z lokalno številko med mednarodno številko in dejansko telefonsko številko). Zaradi spreminjajočih se nacionalnih dogovorov in njihovega nenehnega razvoja so telefonske številke v dokumentih institucij, organov, uradov in agencij Evropske unije vedno napisane v mednarodni obliki.

Skupine telefonskih številk

Več telefonskih številk se navaja ločeno z uporabo poševnice in presledka na vsaki strani poševnice:

+33 140633900 / 140678900 / 140123456

Pri navajanju zaporednih številk v skrajšani obliki se uporablja poševnica brez presledkov. Mesto, kjer se začne izmenljivi del telefonske številke, se označi z vezajem, na enak način kot pri internih številkah (glej četrto alineo zgoraj):

+33 1406339-00/01/02

Uvodni izrazi

Za navajanje kontaktnih številk se uporabljajo naslednji izrazi:

„Tel.“ ali „tel.“ (s piko, toda brez dvopičja),
„Faks“ ali „faks“ (brez pike in brez dvopičja),
„Teleks“ ali „teleks“ (brez dvopičja),
„Mobilni telefon“ ali „mobilni telefon“ (brez dvopičja).

Lahko pa se uporabi tudi grafični simbol:

+33 1406339-00/01/02
Opomba:
Za številke mobilnih telefonov se ne uporablja izraz „GSM“. GSM je le ena od mnogih norm (GPRS, UMTS itd.).
Europe Direct

Da bi olajšali pomnjenje, telefonsko številko Europe Direct izjemoma zapisujemo drugače:

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadnja sprememba: 9. 12. 2014
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran