ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

9.1.5 Naslovi v državah članicah: posebnosti

Poštne številke, Eircode in oznake

V spodnji tabeli je natančen opis zgradbe številk in oznak, ki se uporabljajo v vseh državah članicah.

Država Poštna številka/
Eircode (1)
Oznaka države Opombe
Belgija 4 števke    
Bolgarija 4 števke    
Češka 5 števk   Med tretjo in četrto števko je presledek. Med poštno številko in imenom mesta sta dva presledka.
Danska 4 števke    
Nemčija 5 števk   Pred poštno številko se nikoli ne sme uporabiti oznaka države (D- ali DE-). V takem primeru lahko pošiljko zadrži stroj za razvrščanje pošte.
Estonija 5 števk    
Irska 7 alfanumeričnih znakov (Eircode)   Po možnosti se doda oznaka sektorja v Dublinu.
Eircode je treba napisati v ločeno vrstico nad imenom države.
Grčija 5 števk   Med tretjo in četrto števko je presledek.
Španija 5 števk   Za imenom mesta se doda ime province v ločeni vrstici – glej seznam na spletišču UPUPDF (EN).
Francija 5 števk    
Hrvaška 5 števk HR Pred poštno številko je treba dodati oznako „HR-“.
Italija 5 števk   Za imenom mesta se doda kratica pokrajine – glej seznam na spletišču UPUPDF (EN).
Ciper 4 števke    
Latvija 4 števke
(desno)
LV Pred poštno številko je treba dodati oznako „LV-“. Številka je desno od imena mesta, od katerega je ločena z vejico.
Litva 5 števk LT Pred poštno številko je treba dodati oznako „LT-“.
Luksemburg 4 števke L Pred poštno številko je treba dodati oznako „L-“.
Madžarska 4 števke   Ime ulice je treba napisati pod imenom mesta. Poštno številko je treba napisati v ločeno vrstico nad imenom države.
Malta 3 črke +
4 števke
  Poštno številko je treba napisati pod imenom mesta, med črkami in števkami pa je presledek.
Nizozemska 4 števke +
2 črki
  Med števkami in črkama je presledek. Med poštno številko in imenom mesta sta dva presledka.
Avstrija 4 števke    
Poljska 5 števk   Med drugo in tretjo števko je vezaj.
Portugalska 7 števk   Med četrto in peto števko je vezaj.
Romunija 6 števk    
Slovenija 4 števke SI Pred poštno številko je treba dodati oznako „SI-“.
Slovaška 5 števk   Med tretjo in četrto števko je presledek.
Finska 5 števk FI Pred poštno številko je treba dodati oznako „FI-“ (ali „AX-“ za Ålandske otoke).
Švedska 5 števk SE Pred poštno številko je treba dodati oznako „SE-“. Med tretjo in četrto števko je presledek.
(1)
Poštna številka se napiše levo od imena mesta, razen če ni določeno drugače. Uporablja se za določitev skupine naslovov. Nasprotno se oznaka Eircode, uvedena na Irskem julija 2015, dodeli vsakemu posameznemu naslovu prebivališča ali poslovanja.
Opomba:
Iz praktičnih razlogov (sinoptične predstavitve v vseh jezikovnih različicah) je seznam sestavljen po protokolarnem vrstnem redu.

Druge opombe

Nekatere države članice (Belgija, Irska, Malta in Finska) imajo dva ali več uradnih jezikov, ki se uporabljajo kot delovni jeziki v evropskih institucijah. (Čeprav sta na Cipru uradna jezika grščina in turščina, se kot delovni jezik v evropskih institucijah uporablja samo grščina.) Upoštevati je treba, da v primeru Belgije večjezični naslov po dogovoru z belgijskimi organi ne vključuje nemške različice. Za vsako od teh držav članic so naslovi v dveh uradnih jezikih, in sicer v francoščini in nizozemščini za Belgijo, irščini in angleščini za Irsko, malteščini in angleščini za Malto ter finščini in švedščini za Finsko.

Za nekatere države je treba upoštevati, da uporabljajo drugačne pisave (Bolgarija, Grčija/Ciper).

Navajanje naslovov na pošiljkah, namenjenih v eno od teh držav, je odvisno od jezika publikacije in tega, ali gre za enojezični ali večjezični dokument.

Naslovi na pošiljkah, namenjenih v Belgijo, na Irsko, Malto ali Finsko
Enojezični dokumenti
V dokumentih v enem od uradnih jezikov namembne države so naslovi načeloma napisani samo v navedenem jeziku.
V dokumentih v drugih jezikih Evropske unije so naslovi napisani v obeh uradnih jezikih namembne države (tako kot v večjezičnih dokumentih).
Večjezični dokumenti

Naslovi so napisani v obeh uradnih jezikih namembne države.

Naslovi na pošiljkah, namenjenih v Bolgarijo, v Grčijo in na Ciper
Enojezični dokumenti
V dokumentih v bolgarščini ali grščini so naslovi napisani v jeziku publikacije, dodani pa sta tudi imeni mesta in države v angleščini.
V dokumentih v drugih jezikih Evropske unije so naslovi napisani v latinični pisavi (po potrebi je prečrkovano na primer ime ulice).
Večjezični dokumenti

Naslovi so napisani v bolgarščini oz. grščini, dodani pa sta tudi imeni mesta in države v angleščini. Celoten naslov je napisan tudi v latinični pisavi (prečrkovanje v angleščino).

Zadnja sprememba: 27. 12. 2020
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran