ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

9.1.2 Naslovi v enojezičnih dokumentih

Če je oblika naslovov enaka v vseh jezikovnih različicah publikacije (na primer v tabeli s seznamom naslovov, ki je objavljena na isti strani v vseh različicah), uporabljamo pravila za večjezične dokumente (glej oddelek 9.1.3).

Poštne pošiljke, namenjene v državo, v kateri se uporablja latinična pisava

V enojezičnih dokumentih institucij, organov ter uradov in agencij Evropske unije so naslovi običajno v jeziku publikacije/države odpreme. To še zlasti velja za imena mest in držav:

Evropska komisija
Predstavništvo na Portugalskem
Središče Jean Monnet
1069-068 Lizbona
PORTUGALSKA

Vendar so informacije, navedene pred imenoma mesta in države, lahko tudi v jeziku namembne države; takšnemu zapisu dajemo prednost, saj je lažje razumljiv za poštne službe namembne države:

Comissão Europeia
Representação em Portugal
Largo Jean Monnet

1069-068 Lizbona
PORTUGALSKA

Da bi se izognili težavam pri tranzitu, je priporočeno dodati ime namembne države (in po možnosti ime mesta) v mednarodno poznanem jeziku. Na primer za pošiljko, poslano iz Poljske v Nemčijo:

Herrn E. Muller
Goethestr. 13
22767 Hamburg
NIEMCY/GERMANY

Naslovi v bolgarskih in grških dokumentih so napisani v latinici, po možnosti v jeziku namembne države, drugače pa v angleščini.

Poštne pošiljke, namenjene v državo, ki ni članica Evropske unije in v kateri se ne uporablja latinična pisava

Na pošiljkah, namenjenih v tretjo državo, v kateri se uporablja nelatinična pisava (Japonska, Kitajska, Saudova Arabija itd.), je naslov, zlasti ime države, naveden v mednarodno poznanem jeziku (načeloma v angleščini), ime ulice pa je lahko preprosto prečrkovano v latinico:

European Commission
Representation in Beijing
15 Dong Zhi Men Wai Daije, Sanlitun
100600 Beijing
CHINA

Poštne pošiljke, namenjene v državo članico Evropske unije, v kateri se ne uporablja latinična pisava (Bolgarija, Grčija in Ciper)

V dokumentih v slovenščini so naslovi za poštne pošiljke, namenjene v Bolgarijo, Grčijo ali na Ciper, navedeni v latinici (po potrebi s prečrkovanjem na primer imena ulice).

Evropska komisija
Predstavništvo v Bolgariji
Moskovska 9
1000 Sofija
BOLGARIJA
Evropska komisija
Predstavništvo v Grčiji
Vassilissis Sofias 2
106 74 Atene
GRČIJA
Evropska komisija
Predstavništvo na Cipru
Iris Tower, 8th Floor
Agapinoros 2
1076 Nikozija
CIPER

V bolgarskih in grških dokumentih morata biti imeni mesta in države napisani tudi v latinični pisavi (prečrkovanje v angleščino).

Европейска комисия
Представителство
в България
ул. „Московска“ № 9
1000 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2
106 74 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Κύπρο
Iris Tower, 8ος όροφος
Αγαπήνωρος 2
1076 Λευκωσία/Nicosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Poseben primer regije Bruselj – glavno mesto

V dokumentih institucij, organov ter uradov in agencij Evropske unije je pri naslovih za poštne pošiljke, namenjene v dvojezično regijo Bruselj – glavno mesto, treba upoštevati naslednja pravila.

Enojezični dokumenti v francoščini in nizozemščini
Francoščina
(naslovi samo v francoščini)


Conseil de l’Union européenne
Rue de la Loi 175
1048 Bruxelles
BELGIQUE
Nizozemščina
(naslovi samo v nizozemščini)


Raad van de Europese Unie
Wetstraat 175
1048 Brussel
BELGIË
Enojezični dokumenti v drugih jezikih Evropske unije

Prvi del naslova je lahko dvojezičen ali enojezičen – po možnosti v mednarodno poznanem jeziku. Ulica, mesto in država pa morajo biti navedeni v dvojezični obliki.

Conseil de l’Union européenne/
Raad van de Europese Unie
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Council of the European Union
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Naslovi v frankofonskih državah

V Belgiji, Franciji in Luksemburgu se imena ulic in hišne številke navajajo v skladu z različnimi načeli, ki jih je treba upoštevati.

BELGIJA
Rue de la Source 200
številka je za imenom ulice (brez vejice)
FRANCIJA
24 rue de l’Allée-au-Bois
ime ulice je za številko (brez vejice)
LUKSEMBURG
2, rue Mercier
ime ulice je za številko (z vejico)
Zadnja sprememba: 17. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran