ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

9.1 Naslovi

9.1.1 Naslovi: splošna načela

Analiza navajanja naslovov je težka in zapletena naloga, saj ni enotnega sistema za vse države. Razlikuje se tudi oblika naslovov za nacionalno in mednarodno pošto. V dokumentih evropskih institucij se načeloma vedno uporablja mednarodna oblika.

Natančne podatke o navajanju naslovov najdete na spletiščih nacionalnih poštnih služb. Povezave so na voljo na spletišču Svetovne poštne zveze (UPU) (https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions).

UPU prav tako sprejema različna splošna priporočila, vendar je za dela evropskih institucij treba upoštevati dodatna pravila, in sicer v zvezi s tem, ali gre za enojezične ali večjezične dokumente.

Koristne povezave

UPU, sistemi navajanja naslovov (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions

UPU, sistemi navajanja poštnih naslovov v državah članicah Svetovne poštne zveze (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions#scroll-nav_5

UPU, Universal POST*CODE® DataBase (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions#scroll-nav_1

Jeziki in znaki, ki jih je treba uporabiti

Del naslova, ki označuje namembno državo, mora biti napisan v skladu s priporočili države odpreme (po možnosti v jeziku države odpreme ali v mednarodno poznanem jeziku).

Ime namembne države mora biti napisano z velikimi tiskanimi črkami v zadnji vrstici naslova.

Ker se nacionalna priporočila o rabi velikih tiskanih črk v zadnji vrstici oz. v zadnjih dveh ali treh vrsticah razlikujejo, je bilo sklenjeno, da se oblika zapisa poenoti: z velikimi tiskanimi črkami se piše samo ime države.

Če se v namembni državi uporablja nelatinična pisava ali če v jeziku namembne države ime te države ni dovolj določno, se ime namembne države in po možnosti ime mesta napišeta še enkrat v mednarodno poznanem jeziku, da bi se izognili težavam pri tranzitu.

Drugi deli naslova morajo biti navedeni v skladu s priporočili namembne države.

Poštne številke

Nekdanje poštne številke, ki so se uporabljale za pošiljanje mednarodne pošte (posebne oznake za evropske države po priporočilu Konference evropskih poštnih in telekomunikacijskih uprav iz leta 1965 ter oznake ISO 3166 alfa-2 za druge države), so bile v mnogih državah ukinjene ali spremenjene.

Od 1. januarja 2019 oznako države uporablja sedem držav članic EU, in sicer Hrvaška (HR), Latvija (LV), Litva (LT), Luksemburg (L), Slovenija (SI), Finska (FI) in Švedska (SE).

Opomba:
Za Latvijo je oznaka napisana za imenom mesta, od njega je ločena z vejico in presledkom:
Riga, LV-1073

Za druge države članice se nekdanje oznake držav ne smejo več uporabljati. V Nemčiji lahko pošiljko zadrži stroj za razvrščanje pošte, če je na njej navedena nekdanja oznaka države.

Za podrobnejše informacije o poštnih številkah v državah članicah glej oddelek 9.1.5.
Zadnja sprememba: 27. 12. 2020
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran