ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

8.1 Napotila na opombe pod črto

Napotila na opombe pod črto so v vseh jezikovnih različicah enaka in morajo biti oblikovana na naslednje načine:

nadpisana številka v oklepaju, ki je v velikosti besedila. Pred prvim delom oklepaja je nedeljivi presledek, za zaklepajem pa morebitno ločilo oziroma presledek:
Sklicevanja na Uredbo Komisije (1) se pojavijo tudi v Sporočilu Komisije (2), ne pa v besedilu Sodišča Evropske unije (3).
nadpisana zvezdica v oklepaju, ki je v velikosti besedila. Pred prvim delom oklepaja je nedeljivi presledek, za zaklepajem pa morebitno ločilo oziroma presledek. Ta znak se uporablja za opombe, ki se v besedilu ponavljajo z istim pomenom:
Velja za vse navajanje številk iz Eurostata (*).
izjemoma se lahko v tabelah s števili uporablja majhna nadpisana črka, da se izognemo napakam in nesporazumom.

Opombe se številčijo na vsaki strani posebej in so navedene na dnu strani v manjši pisavi (običajno za dve stopnji) kakor besedilo. Od besedila so ločene s prazno vrstico in črto. Lahko se številčijo tudi zaporedno ali so zbrane na koncu poglavja ali zvezka.

Napotila na opombe pod črto (vključno z oklepaji) so vedno v navadni pisavi (tudi v besedilih ali naslovih, ki so pisani ležeče ali krepko).

Pri napotilih na opombe v tabelah mora biti zadevna opomba del tabele.

Opombe pod črto: priprava besedila/tipkarska pravila:
glej oddelek 4.2.3.

Zadnja sprememba: 7. 11. 2014
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran