ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

7.3.3 Pravila o izražanju denarnih enot

Z imenom

Kadar govorimo o denarni enoti na splošno in brez določene količine, jo zapišemo z besedo (razen v tabelah):

vsota v funtih šterlingih
Pravna besedila (euro)

V pravnih besedilih je pravilen zapis v imenovalniku ednine „euro“, v vseh ostalih pregibnih oblikah pa je treba ohraniti koren „eur“:

znesek v eurih
Druga besedila (evro)

V nepravnih besedilih se lahko uporablja običajna nacionalna oblika:

znesek v evrih
1 evro

Z oznako ISO (EUR)

Za zneske uporabljamo oznako ISO „EUR“, ki jo pišemo z nedeljivim presledkom za količino, izraženo s številko (obvezno v vseh pravnih dokumentih):

Zahtevana vrednost je 12 500 EUR.
Razlika znaša 1 550 EUR.
Opomba:
Zneske v drugih valutah zapisujemo z ustrezno oznako ISO, ki jo pišemo z nedeljivim presledkom za količino, izraženo s številko.
Od prejetega zneska 300 GBP je bilo porabljeno 250 GBP.

V naslovnih vrsticah tabel zapisujemo oznako ISO z ustreznim množiteljem v navadni pisavi in po možnosti v oklepaju:

(EUR)
(milijoni EUR), (mio. EUR)
(milijarde GBP), (mrd. GBP)

Kadar želimo označiti enoto za celotno tabelo, zapišemo oznako ISO in množitelj v oklepaju nad tabelo in desno poravnano. V tem primeru uporabimo ležečo pisavo:

(v EUR)
(v tisočih EUR)
(v milijonih GBP), (v mio. GBP)

Z znakom za euro (€)

Znak za euro (€) se uporablja samo na grafičnih elementih. Vendar pa je njegova uporaba dovoljena tudi v poljudnih delih in promocijskih publikacijah (npr. v prodajnih katalogih) ter sporočilih za javnost.

V urejevalnikih besedil znak za euro dobimo s pritiskom na tipko AltGr in E oziroma tipko Alt in 0128. Tehnične specifikacije znaka so na voljo za prenos na spletni strani Komisije o euru (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/euro/history-euro/design-euro_en#constructing-the-euro-symbol-for-professionals).

Opomba:
Pri dokumentih v obliki HTML je treba upoštevati njihove oblikovne in tehnične lastnosti. Pri besedilih, ustvarjenih s standardom Unicode, ni težav. Pri starejših besedilih, ki so bila ustvarjena s standardom ISO 8859, pa koda HTML „&euro“ sicer omogoča pravilen prikaz znaka za euro na zaslonu, vendar znak lahko izgine pri tisku z določenimi tiskalniki (temu problemu se je bilo mogoče izogniti z vstavitvijo slike GIF ali JPG znaka za euro). Za besedila, ki so v produkcijskem procesu samodejno prenesena na intranetna ali internetna spletišča, se priporoča, da se znak za euro ne uporablja in se nadomesti z oznako ISO „EUR“.

Mesto oznake ISO (EUR) pri zneskih

Zneske pišemo tako, da količini sledi nedeljivi presledek in oznaka ISO „EUR“:

znesek 30 EUR
Opomba:
V angleščini, irščini in malteščini se oznaka zapisuje z nedeljivim presledkom pred količino:
an amount of EUR 30

Mesto znaka za euro (€) pri zneskih

Zneske pišemo tako, da količini sledi nedeljivi presledek in znak za euro:

znesek 30 €
Opomba:
V angleščini, irščini, malteščini in nizozemščini se znak zapisuje pred količino:
an amount of €30 (brez presledka med znakom za euro in količino)

Milijoni in milijarde

Kadar zapisujemo milijonske ali milijardne zneske, lahko uporabljamo naslednje oblike:

samo številke:
10 000 000 EUR
besedo „milijon“ ali „milijarda“:
10 milijonov EUR
15 milijard EUR
v naslovnih vrsticah tabel (običajno v oklepaju):
(mio. EUR), (mrd. GBP)
(milijoni EUR), (milijarde GBP)
(10 milijonov EUR), (100 milijard GBP)
Milijoni/milijarde in decimalke

Pri proračunskih podatkih je priporočljiva raba naslednje oblike:

do treh decimalnih mest ohranimo osnovno enoto:
1,326 milijarde (in ne 1 326 milijonov)
pri več kot treh decimalnih mestih uporabimo manjšo enoto:
1 326,1 milijona (in ne 1,3261 milijarde)

Na ta način dosežemo večjo preglednost, olajšano pa je tudi primerjanje števil.

Zadnja sprememba: 17. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran