ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

7.1.2 Vrstni red navajanja držav

Države članice

Besedilo

Države članice je treba navesti po abecedi glede na njihova imena v izvirnih jezikih (protokolarni vrstni red) (glej oddelek 7.1.1).

Tabele

Priporočljivo je, da se imena držav navajajo v jeziku, v katerem je natisnjena publikacija (primer A). V nekaterih primerih pa se iz tehničnih razlogov (enotna zgradba tabele v večjezičnih dokumentih) imena držav lahko navedejo v njihovem izvirnem jeziku (primer B). V obeh primerih so države članice navedene po protokolarnem vrstnem redu.

Primer A
Država članica Datum podpisa Začetek
veljavnosti
Belgija 21. 12. 1990 1. 1. 1991
Bolgarija 1. 2. 2007 15. 2. 2007
Češka 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Danska 10. 10. 1991 1. 1. 1992
Nemčija 1. 9. 1990 1. 1. 1991
Estonija 1. 9. 2005 1. 1. 2006
Irska 12. 12. 1990 1. 1. 1991
Grčija 10. 10. 1990 1. 1. 1991
Španija 3. 2. 1991 1. 6. 1991
Francija 3. 3. 1991 1. 6. 1991
Hrvaška 1. 1. 2013 1. 7. 2013
Italija 10. 10. 1991 1. 1. 1992
Ciper 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Latvija 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Litva 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Luksemburg 10. 10. 1990 1. 1. 1991
Madžarska 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Malta 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Nizozemska 11. 11. 1990 1. 1. 1991
Avstrija 10. 12. 1990 1. 1. 1991
Poljska 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Portugalska 1. 3. 1991 1. 6. 1991
Romunija 1. 2. 2007 15. 2. 2007
Slovenija 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Slovaška 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Finska 1. 2. 1991 1. 6. 1991
Švedska 3. 3. 1991 1. 1. 1992
Primer B
Država članica Datum podpisa Začetek
veljavnosti
Belgique/België 21. 12. 1990 1. 1. 1991
България 1. 2. 2007 15. 2. 2007
Česko 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Danmark 10. 10. 1991 1. 1. 1992
Deutschland 1. 9. 1990 1. 1. 1991
Eesti 1. 9. 2005 1. 1. 2006
Éire/Ireland 12. 12. 1990 1. 1. 1991
Ελλάδα 10. 10. 1990 1. 1. 1991
España 3. 2. 1991 1. 6. 1991
France 3. 3. 1991 1. 6. 1991
Hrvatska 1. 1. 2013 1. 7. 2013
Italia 10. 10. 1991 1. 1. 1992
Κύπρος 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Latvija 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Lietuva 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Luxembourg 10. 10. 1990 1. 1. 1991
Magyarország 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Malta 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Nederland 11. 11. 1990 1. 1. 1991
Österreich 10. 12. 1990 1. 1. 1991
Polska 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Portugal 1. 3. 1991 1. 6. 1991
România 1. 2. 2007 15. 2. 2007
Slovenija 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Slovensko 10. 10. 2005 1. 1. 2006
Suomi/Finland 1. 2. 1991 1. 6. 1991
Sverige 3. 3. 1991 1. 1. 1992

Države nečlanice in države nečlanice skupaj z državami članicami

Besedilo

Kadar so v besedilu seznami držav nečlanic ali seznami, ki vključujejo države nečlanice in države članice, vrstni red navajanja držav ni enoten in je odvisen od jezikovne različice. V publikacijah v slovenskem jeziku se uporablja abecedni vrstni red držav v slovenskem jeziku:

Avstralija, Danska, Finska, Japonska, Romunija, Španija itd.
Tabele

Zaradi enotne zgradbe tabel je v vseh jezikih treba uporabljati enak sistem razvrstitve. Zato so države navedene po abecedi glede na njihove oznake. Priporočljivo je, da so oznake v prvem stolpcu tabele, tako da je razvrstitev bolj jasna, kakor je prikazano spodaj:

Oznaka
države
Pogodbenica Proizvodnja (tone) Zaposlene
osebe (1 000)
AT Avstrija 50 000 75
AU Avstralija 70 000 120
BE Belgija 25 500 38
CH Švica 12 500 15
CN Kitajska 750 000 1 500
DK Danska 22 000 40
JP Japonska 150 000 150
NL Nizozemska 32 000 45
NZ Nova Zelandija 45 000 51
SE Švedska 10 000 15
US Združene države 350 000 220

Če so države članice navedene skupaj na začetku tabele, jih je treba navesti po protokolarnem vrstnem redu (glej oddelek 7.1.1).

V drugem stolpcu je treba imena držav vedno navesti v jeziku, v katerem je preostalo besedilo. Če se uporabijo samo oznake, jih je treba razložiti v glosarju, ki naj bo na začetku publikacije.

Opomba:
Združeno kraljestvo se po izstopu iz Evropske unije šteje za državo, ki ni članica EU, enako kot katera koli druga, in se mu ne bi smel dodeliti poseben položaj. Na primer v grafikonih ali tabelah, v katerih so navedene države članice, ki jim sledijo države EGP in nato več drugih držav, ki niso članice EU, je Združeno kraljestvo navedeno skupaj z državami nečlanicami po abecednem vrstnem redu oznak ISO.
Zadnja sprememba: 2. 3. 2021
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran