ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

5.5 Uvodna in končna besedila

5.5.1 Posvetilo

Posvetilo je običajno zelo kratko in napisano z manjšimi črkami kot glavno besedilo. Postavljeno je na štirih desetinah višine strani, hrbtna stran pa je prazna.

5.5.2 Predgovor, uvodna beseda in uvod

Predgovor je na začetku dela; njegov namen je bralcu predstaviti avtorja ali delo. Običajno predgovora ne napiše avtor sam. Predgovor je natisnjen v pisavi, ki se razlikuje od pisave glavnega dela besedila – običajno v ležeči. Lahko je natisnjen z večjimi črkami kot glavno besedilo.

Uvodno besedo napiše avtor sam in v njej na kratko predstavi namen svojega dela. Običajno je v navadni pisavi.

Uvod napiše avtor sam in v njem bralcu predstavi zgradbo dela. Običajno je v enaki pisavi kot glavno besedilo.

5.5.3 Kazalo vsebine

Običajno se kazalo vsebine postavi na začetek dela. Kazalo vsebine je seznam točnih naslovov razdelkov besedila. Poleg vsakega naslova je številka strani, na kateri se razdelek začne. Običajno sta naslov in številka strani povezana z vodilnimi pikami.

Poleg glavnega kazala ima lahko vsak razdelek svoje kazalo; razčlenjenost kazal ustrezno prilagodimo.

Kazalu vsebine lahko sledi seznam ilustracij ter seznam tabel in grafov.

5.5.4 Bibliografija

Bibliografije so običajno navedene ob koncu dela.

Za način predstavitve bibliografskih podatkov glej oddelek 5.9.4.

5.5.5 Stvarno kazalo

Stvarna kazala so podrobni seznami besed, ki veljajo za pomembne (osebna in krajevna imena, imena dogodkov, ključne besede itd.), z navedbo mesta teh besed v publikaciji.

Stvarna kazala so lahko sestavljena po različnih merilih: abecedno kazalo, predmetno kazalo, kronološko kazalo, numerično kazalo itd.

Pogosto je v stvarnem kazalu uporabljenih več sistemov razvrščanja, ki so hierarhično urejeni.

Lahko se sestavijo posebna stvarna kazala (avtorjev, krajevnih imen itd.) ali pa so vsa gesla zajeta v splošnem stvarnem kazalu.

Oblika stvarnih kazal

Po postavitvi strani publikacije mora avtorska služba dopolniti in preveriti stvarno kazalo (avtor je npr. odgovoren za vnos ustreznih številk strani za vsako geslo).

Če je stvarno kazalo objavljeno v ločenem zvezku, je treba v naslovu tega zvezka navesti avtorja, naslov, kraj in datum izdaje zadevne publikacije, kakor so navedeni na naslovnici.

Pri periodičnih ali serijskih publikacijah se v naslovu stvarnega kazala navede celoten naslov, številka zvezka in obdobje, zajeto v stvarnem kazalu.

Pri periodičnih publikacijah je priporočeno k stvarnim kazalom posameznih zvezkov dodati skupno kazalo. V tem primeru se v napotilih navedeta letnica in številka zvezka.

Če so strani vsakega razdelka zvezka oštevilčene posebej, je treba številko ali datum razdelka vključiti v napotilo.

Tekoči naslovi morajo biti navedeni na sprednji in hrbtni strani vsakega lista ter morajo vsebovati naslov publikacije (na sprednji strani) in navedbo vrste stvarnega kazala (na hrbtni strani), razen v posebnih primerih. Pri obsežnejših stvarnih kazalih je priporočljivo zapisati začetne črke prve in zadnje besede ali ti dve besedi v celoti, in sicer v zgornjem zunanjem kotu vsake strani.

Če je stvarno kazalo na začetku publikacije, mora biti oštevilčeno ločeno od preostalega besedila.

Stvarna kazala periodičnih ali drugih serijskih publikacij morajo biti objavljena za vsak zvezek posebej in, če je možno, vsako leto. Skupna stvarna kazala se ravno tako redno objavljajo.

Zadnja sprememba: 15. 6. 2015
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran