ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

5.4.2 Omejitev avtorskih pravic (pravica reproduciranja in/ali ponovne uporabe)

V publikacijah Evropske unije pravico reproduciranja (glej oddelek 5.4.1) spremlja pojasnilo (omejitev avtorskih pravic), ki opredeljuje stopnjo zaščite.

Opomba:
Če tega pojasnila ni, je delo popolnoma zaščiteno ob upoštevanju izjem, opredeljenih v raznih nacionalnih zakonodajah in mednarodnih konvencijah:
© Evropska unija, [letnica]

Splošna omejitev (reprodukcija)

Za publikacije institucij, organov in agencij Evropske unije (razen za Evropsko komisijo, ki ima posebno navedbo) je običajna omejitev, ki jo priporoča Urad za publikacije, naslednja:

© Evropska unija, [letnica]
Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira.

Po potrebi lahko običajno omejitev spremljajo dodatni pridržki ali izjave o omejitvi odgovornosti (glej oddelek 5.4.3).

Svet in Računsko sodišče sta 9. oktobra 2017 oziroma 16. aprila 2019 odobrila sklepa o ponovni uporabi svojih dokumentov. Navedba „ponovna uporaba je dovoljena“ se zato lahko uporablja, podobno kot se za publikacije Komisije (glej spodaj). V primeru teh dveh institucij se vedno navedejo še trije pogoji, opisani v oddelku 5.4.3 (ubeseditev teh navedb je odvisna od institucije). Računsko sodišče lahko dovoli uporabo svojih publikacij tudi na podlagi licence Creative Commons CC BY 4.0.

Posebna omejitev za Evropsko komisijo (ponovna uporaba)

Evropska komisija izvaja politiko ponovne uporabe svojih dokumentov v skladu s Sklepom 2011/833/EU z dne 12. decembra 2011.

Za dela Evropske komisije se razen nekaterih izjem (glej člen 2 navedenega sklepa) načeloma uporablja navedba ponovne uporabe. V skladu z določbami navedenega sklepa, ki določa možnost dodatnih pogojev (glej oddelek 5.4.3), Urad za publikacije še priporoča, da se vključi obveznost uporabnika, da navede vir dokumenta:

© Evropska unija, [letnica]
Ponovna uporaba je dovoljena z navedbo vira.
Politiko ponovne uporabe dokumentov Evropske komisije ureja Sklep Komisije 2011/833/EU z dne 12. decembra 2011 o ponovni uporabi dokumentov Komisije (UL L 330, 14.12.2011, str. 39).

Komisija lahko dovoli uporabo svojih publikacij tudi na podlagi licence Creative Commons CC BY 4.0.

Morebitna vprašanja naslovite na službo za avtorske pravice pri Uradu za publikacije (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Zadnja sprememba: 17. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran