ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

5.2 Naslovnica

Naslovnica vsebuje:

ime uradnega založnika (glej oddelek 4.4.1),
naslov in po potrebi podnaslov publikacije (glej oddelek 5.1.1),
številko izdaje (nova izdaja ali ponatis) in/ali letnico,
sedež uradnega založnika (sedež vsakega uradnega založnika je treba navesti v skladu s podatki v zadevni pogodbi ali protokolih),
ime avtorja (glej oddelek 5.1.1),
Opomba:
Naziv generalnega direktorata je lahko na naslovnici, ne pa na strani I platnic.
številko zvezka pri publikacijah v več zvezkih (glej oddelek 5.1.1),
naslov zbirke ali serije ter po potrebi zaporedno številko publikacije.

Nova izdaja ali ponatis

Pri večjih spremembah besedila publikacije ali tipografije je treba publikacijo ponovno izdati (in navesti številko izdaje).

Pri navadnih ponatisih se lahko navedejo datumi različnih ponatisov.

Naslovnica
Uradni založnik
Naslov publikacije
(pri letnih poročilih ali študijah se navede zadevna letnica ali obdobje)
Sedež uradnega založnika
Naslovnica
Zadnja sprememba: 15. 10. 2018
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran