ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

5.1 Platnice

5.1.1 Sestavni deli platnic

Glej tudi quick reference guide.

Platnice so sestavljene iz štirih strani, imenovanih stran I platnic, stran II platnic, stran III platnic in stran IV platnic. Če debelina publikacije dopušča, se naslov natisne na hrbtu tako, da so črke pravilno postavljene, če publikacija leži s stranjo I platnic navzgor. Velikost črk naslova mora biti v sorazmerju s širino hrbta.

Stran I vsebuje ime in emblem uradnega založnika, naslov publikacije in po potrebi podnaslov ter ime avtorja (zlasti pri sozaložbah); na strani I je navedena tudi številka zvezka, če gre za publikacijo v več zvezkih, naslov zbirke ali serije in pa zaporedna številka publikacije:

naslov publikacije: mora biti kratek, pozornost vzbujajoč in pomensko ustrezen. Pri letnih poročilih ali študijah, ki se nanašajo na določeno obdobje, je letnica ali obdobje sestavni del naslova ali podnaslova,
podnaslov: dopolnjuje naslov in je napisan z manjšimi črkami kot naslov,
emblem uradnega založnika: je lahko le na strani I platnic,
ime avtorja: če je navedeno na strani I platnic, mora biti navedeno tudi na naslovnici,
Opomba:
Naziv generalnega direktorata institucije ali organa se nikdar ne navede na strani I platnic, razen ko gre za Eurostat in Urad za publikacije. Lahko pa se navede na naslovnici.
številka zvezka: pri publikacijah v več zvezkih je priporočeno zvezke označiti z rimskimi številkami.

Običajno stran II ostane prazna.

Stran III vsebuje informativno obvestilo.

Na strani IV je po potrebi navedena prodajna cena, emblem Urada za publikacije, identifikator ISBN (mednarodna standardna knjižna številka) in kataloška številka:

prodajna cena: osnovna cena vsake publikacije je določena v eurih. Cene, natisnjene na platnicah publikacij ali v katalogih, se zmeraj navedejo v naslednji obliki:
Cena (brez DDV) v Luksemburgu: … EUR
emblem Urada za publikacije: se navede na dnu strani IV platnic. Naziv „Urad za publikacije Evropske unije“ se navede v enem od jezikov Unije pri enojezičnih publikacijah in v več jezikih pri večjezičnih publikacijah.

Specifični standardi periodičnih ali serijskih publikacij

Pri serijskih publikacijah se identifikator ISSN (mednarodna standardna serijska številka) doda k navedenim podatkom. Natisne se v zgornji desni kot strani I.

Nekatere periodične publikacije nimajo platnic. V takem primeru se na strani I navedeta tudi številka in letnica izdaje. Včasih je na straneh II in III pregled vsebine. Po možnosti naj se letnica izdaje ujema s koledarskim letom.

Na strani IV so navedeni cena (cena naročnine in cena posamezne številke), kataloška številka in emblem Urada za publikacije.

Stran I platnic
ISSN
Naslov publikacije
Letnica
Evropski emblem
Uradni založnik
Stran I platnic
Stran III platnic (informativno obvestilo)
Stran III platnic (informativno obvestilo)
Stran IV platnic
Kataloška številka
1. Emblem Urada za publikacije
2. ISBN
3. Prodajna cena
Stran IV platnic
Zadnja sprememba: 21. 4. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran