ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

4.5 Identifikator, ki ga dodeli Sodišče Evropske unije

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI – European case-law identifier) je bila zasnovana, da olajša pravilno in nedvoumno navajanje odločb evropskih in nacionalnih sodišč. Sodišče Evropske unije jo je postopoma uvedlo leta 2014.

Sodišče Evropske unije je dodelilo oznako ECLI vsem odločbam, ki so jih izdala sodišča Unije od leta 1954 (sodbam, sklepom, mnenjem Sodišča, odločbam (postopek ponovnega preizkusa)), sklepnim predlogom in stališčem generalnih pravobranilcev ter informacijam o teh odločbah (povzetki ter informacije o neobjavljenih odločbah).

Oznako ECLI sestavlja pet obveznih elementov, izključno v alfanumeričnih znakih, ki so med seboj ločeni z dvopičjem, kot je prikazano v nadaljevanju:

1.
kratica „ECLI“, ki kaže, da gre za evropsko identifikacijsko oznako sodne prakse,
2.
oznaka države članice zadevnega sodišča (glej tabelo v oddelku 7.1.1) ali oznaka „EU“ za Sodišče Evropske unije,
3.
oznaka sodišča, ki je izdalo odločbo (pri Sodišču Evropske unije se uporablja „C“ za „Sodišče“, „T“ za „Splošno sodišče“ in „F“ za „Sodišče za uslužbence“),
Opomba:
Sodišče za uslužbence, ki je bilo ustanovljeno leta 2004, je prenehalo delovati 1. septembra 2016, potem ko je svoje pristojnosti preneslo na Splošno sodišče.
4.
leto izdaje odločbe, izraženo s štirimi števkami,
5.
zaporedna številka v obliki, ki jo določi vsaka država članica ali Sodišče Evropske unije. Ta številka je sestavljena iz največ 25 alfanumeričnih znakov. Dovoljene so še pike, druga ločila pa ne.
ECLI:EU:C:2006:710
Pravna podlaga

Sklepi Sveta o uvedbi evropske identifikacijske oznake sodne prakse („European case-law identifier“ – ECLI) ter minimalnih enotnih metapodatkov („metadata“) o sodni praksi (UL C 127, 29.4.2011, str. 1).

Koristne povezave za ECLI

Sodišče Evropske unije, način navajanja sodne prakse:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/sl

Evropski portal e-pravosodje:
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-sl.do

Pravila za navajanje sodne prakse:
glej oddelek 5.9.3.

Zadnja sprememba: 1. 9. 2017
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran