ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

4.2.4 Dokumenti, pripravljeni za razmnoževanje

Avtorska služba mora zagotoviti, da so bili v dokumente, namenjene neposrednemu razmnoževanju (camera-ready), vneseni vsi potrebni popravki, saj se razen v izjemnih primerih v fazi razmnoževanja popravki več ne vnašajo.

Natipkano besedilo je treba ponovno natančno prebrati pred dokončno postavitvijo strani. Pred začetkom razmnoževanja se opravi temeljit tipografski pregled postavitve strani.

Besedilo se oštevilči neprekinjeno od naslovne strani, vključno s slednjo. V oštevilčenje so vključene prazne strani. Novi deli in nova poglavja se začnejo na desni strani, oštevilčeni z liho številko. Če se besedilo prejšnjega dela ali poglavja konča na desni strani, se pred novim delom ali poglavjem vstavi prazna stran. Če se na primer prvo poglavje konča na strani 19, se bo drugo poglavje začelo na strani 21, stran 20 pa bo prazna.

Presledek pred novim naslovom ali podnaslovom je zmeraj večji od presledka, ki ločuje naslov od besedila (zlato pravilo je dve tretjini / ena tretjina).

Med odstavki in alineami se vstavi dvojni razmik.

Nova stran se nikoli ne začne z zadnjo vrstico odstavka. V tem primeru se izjemoma za eno vrstico prekorači okvir prejšnje strani. Ravno tako ni priporočeno strani končati z naslovom ali podnaslovom, s prvo alineo ali prvo vrstico naštevanja.

Citati in naštevanja se po potrebi poravnajo glede na zamik prve vrstice.

Zadnja sprememba: 31. 3. 2012
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran