ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

Zbirne tabele

Vsebina serij

L (1) C (2) S

Zakonodajni akti (L I)

Nezakonodajni akti (L II)

Drugi akti (L III)

Akti, sprejeti pred 1. decembrom 2009 v skladu s Pogodbo ES, Pogodbo EU in Pogodbo Euratom (L IV)

Resolucije, priporočila in mnenja (C I)

Sporočila (C II)

Pripravljalni akti (C III)

Informacije (C IV)

Objave (C V)

Javna naročila (javni razpisi): gradbena dela, dobave, storitve (odprti, omejeni, pospešeni postopki)

Objave institucij, organov, uradov in agencij ali programov Evropske unije (npr. Evropski razvojni sklad, Evropska investicijska banka)

(1)
Serija, dopolnjena s serijo L … I (glej „Serija L“ v oddelku 1.1).
(2)
Serija, dopolnjena s serijama C … A, C … E (ukinjena 1. aprila 2014) in C … I (glej „Serija C“ v oddelku 1.1).

Značilni elementi uredb, direktiv in sklepov (L I in L II)

Institucija Akt Vrsta akta Identifikacijski elementi – zakonodajni akti / nezakonodajni akti Oddelek Podpisnik
Evropski parlament + Svet Uredba Zakonodajni
(redni zakonodajni postopek)

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […] in zlasti člena […] Pogodbe

+ sklicevanje: v skladu z rednim zakonodajnim postopkom

L I Predsednik Evropskega parlamenta + predsednik Sveta
Direktive Zakonodajni
(redni zakonodajni postopek)

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […] in zlasti člena […] Pogodbe

+ sklicevanje: v skladu z rednim zakonodajnim postopkom

L I Predsednik Evropskega parlamenta + predsednik Sveta
Sklep Zakonodajni
(redni zakonodajni postopek)

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […] in zlasti člena […] Pogodbe

+ sklicevanje: v skladu z rednim zakonodajnim postopkom

L I Predsednik Evropskega parlamenta + predsednik Sveta
Sklep
(na primer uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji)
Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […]

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik Evropskega parlamenta + predsednik Sveta
 
Evropski parlament Uredba Zakonodajni
(posebni zakonodajni postopek)

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […] in zlasti člena […] Pogodbe

+ sklicevanje: v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom

L I Predsednik Evropskega parlamenta
Sklep Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […] in zlasti člena […] Pogodbe

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik Evropskega parlamenta
 
Evropski svet Sklep Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […] in zlasti člena […] Pogodbe

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik Evropskega sveta
 
Svet Uredba Zakonodajni
(posebni zakonodajni postopek)

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […] in zlasti člena […] Pogodbe

+ sklicevanje: v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom

L I Predsednik Sveta
Uredba
(temelji neposredno na Pogodbah)
Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […] in zlasti člena […] Pogodbe

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik Sveta
Izvedbena uredba Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […]

+ drugo sklicevanje: ob upoštevanju […] in zlasti člena […]

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik Sveta
Direktiva Zakonodajni
(posebni zakonodajni postopek)

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […] in zlasti člena […] Pogodbe

+ sklicevanje: v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom

L I Predsednik Sveta
Direktiva
(temelji neposredno na Pogodbah)
Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […] in zlasti člena […] Pogodbe

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik Sveta
Izvedbena direktiva Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […]

+ drugo sklicevanje: ob upoštevanju […] in zlasti člena […]

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik Sveta
Sklep Zakonodajni
(posebni zakonodajni postopek)

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […] in zlasti člena […] Pogodbe

+ sklicevanje: v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom

L I Predsednik Sveta
Sklep
(temelji neposredno na Pogodbah, vključno s sklepi SZVP)
Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […] in zlasti člena […] Pogodbe

Pri sklepih SZVP, prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena […] Pogodbe

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik Sveta
Izvedbeni sklep Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […]

+ drugo sklicevanje: ob upoštevanju […] in zlasti člena […]

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik Sveta
 
Komisija Uredba
(temelji neposredno na Pogodbah)
Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […] in zlasti člena […] Pogodbe

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik Komisije
Delegirana uredba Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […]

+ drugo sklicevanje: ob upoštevanju […] in zlasti člena […]

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik Komisije
Izvedbena uredba Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […]

+ drugo sklicevanje: ob upoštevanju […] in zlasti člena […]

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik Komisije
Direktiva
(temelji neposredno na Pogodbah)
Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […] in zlasti člena […] Pogodbe

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik Komisije
Delegirana direktiva Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […]

+ drugo sklicevanje: ob upoštevanju […] in zlasti člena […]

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik Komisije
Izvedbena direktiva Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […]

+ drugo sklicevanje: ob upoštevanju […] in zlasti člena […]

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik Komisije
Sklep
(temelji neposredno na Pogodbah)
Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […] in zlasti člena […] Pogodbe

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik Komisije
Član Komisije
(v primeru naslovnikov)
Delegirani sklep Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […]

+ drugo sklicevanje: ob upoštevanju […] in zlasti člena […]

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik Komisije
Član Komisije
(v primeru naslovnikov)
Izvedbeni sklep Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju Pogodbe […]

+ drugo sklicevanje: ob upoštevanju […] in zlasti člena […]

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik Komisije
Član Komisije
(v primeru naslovnikov)
 
Evropska centralna banka Uredba Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju […] in zlasti […]

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik ECB
Sklep Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju […] in zlasti […]

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik ECB
Smernica Nezakonodajni

Prvo sklicevanje: ob upoštevanju […] in zlasti […]

Brez sklicevanja na zakonodajni postopek

L II Predsednik ECB

Številčenje Uradnega lista

Datum Številka
Od 1952 do 30.6.1967 (številčenje strani skozi celo leto, skupaj z letnico) UL 106, 30.12.1962, str. 2553/62
Od 1.7.1967 (vsaka številka Uradnega lista se začne s stranjo 1) UL 174, 31.7.1967, str. 1
1968 (uvedeni sta seriji L in C) UL L 76, 28.3.1968, str. 1
UL C 108, 19.10.1968, str. 1
1978 (uvedena je serija S) UL S 99, 5.5.1978, str. 1
1991 (uvedena je serija C … A) UL C 194 A, 31.7.2008, str. 1
Od 31.8.1999 do 31.3.2014 (serija C … E) UL C 189 E, 26.7.2008, str. 1
1.1.2016 (uvedeni sta seriji L … I and C … I) UL L 11 I, 16.1.2016, str. 1
UL C 15 I, 16.1.2016, str. 1

Številčenje aktov (serija L)

Uredbe
Datum Številka
Od 1952 do 31.12.1962 Uredba št. 17
Od 1.1.1963 do 31.12.1967 Uredba št. 1009/67/EGS
Od 1.1.1968 do 31.10.1993 Uredba (EGS) št. 1470/68
Od 1.11.1993 do 31.12.1998 Uredba (ES) št. 3031/93
Od 1.1.1999 do 30.11.2009

Uredba (ES) št. 302/1999

Uredba (ES) št. 1288/2009

Od 1.12.2009 do 31.12.2014 Uredba (EU) št. 1178/2009
Od 1.1.2015 Uredba (EU) 2015/475
Direktive, sklepi
Akt Datum Številka
Direktiva
(L I in L II)
Do 31.12.2014

Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta

Direktiva Sveta 2010/12/EU

Direktiva Komisije 2010/29/EU

Od 1.1.2015

Direktiva (EU) 2015/254 Evropskega parlamenta in Sveta

Direktiva Sveta (EU) 2015/121

Direktiva Komisije (EU) 2015/565

Sklep
(L I)
Do 31.12.2014

Sklep št. 284/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta

Sklep Sveta št. 448/2011/EU

Od 1.1.2015 Sklep (EU) 2015/601 Evropskega parlamenta in Sveta
Sklep
(L II)
Do 31.12.2014

Sklep Komisije 2010/261/EU

Sklep 2010/204/EU Evropskega parlamenta in Sveta

Sklep Sveta 2010/231/SZVP

Od 1.1.2015

Sklep Komisije (EU) 2015/119

Sklep (EU) 2015/468 Evropskega parlamenta in Sveta

Sklep Sveta (SZVP) 2015/76

Priporočila, smernice (L II)
Akt Datum Številka
Priporočilo Do 31.12.2014 2009/1019/EU
Od 1.1.2015 (EU) 2015/682
Smernica Do 31.12.2014 2009/1021/EU (ECB/2009/28)
Od 1.1.2015 (EU) 2015/732 (ECB/2015/20)
Opomba:

Priporočila so objavljena:

v L II: priporočila Sveta (členi 121, 126 in 140 Pogodbe o delovanju Evropske unije), priporočila Komisije (člen 292), priporočila Evropske centralne banke (člen 292),
v C I: priporočila Evropskega parlamenta Svetu, priporočila Sveta, priporočila Komisije, priporočila Evropske centralne banke,
v C III: priporočila Evropske centralne banke (člena 129 in 219).
Sklepi EGP, sklepi in priporočila Efte
Akt Datum Številka
Sklep Skupnega odbora EGP Do 31.12.2014 (samo številka, ki jo dodeli avtor) št. 119/2009
Od 1.1.2015 (dvojno številčenje) št. 159/2014 [2015/94]
Sklep Nadzornega organa Efte Do 31.12.2014 (samo številka, ki jo dodeli avtor) št. 133/09/COL
Od 1.1.2015 (dvojno številčenje)

št. 30/15/COL [2015/1813]

št. 226/17/COL [2018/564]

Priporočilo Nadzornega organa Efte Do 31.12.2014 (samo številka, ki jo dodeli avtor) št. 119/07/COL
Od 1.1.2015 (dvojno številčenje) št. N/15/COL [2015/N]

Sestava akta

Sestava akta
Zadnja sprememba: 17. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran