ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

3.2.4 Napotila na spremembe akta

Opombe pod črto v Uradnem listu ne vsebujejo več zadnje spremembe akta in so omejene zgolj na navedbo Uradnega lista, v katerem je bil akt objavljen v prvotni različici. Akti, na katere se sklicuje v besedilih, objavljenih v Uradnem listu, so razumljeni kot različice v veljavi. Izrazi „(nazadnje) spremenjen(-a) z“, „popravljen(-a) v“ in „razveljavljen(-a) z“ se ne uporabljajo več.

Občasno pa se avtor vendarle želi sklicevati na določeno besedilo, kakršno je na določen dan, ali opozoriti na določen akt o spremembi. V tem primeru se akt o spremembi navede v besedilu kot „statično napotilo“ s kratkim naslovom in napotilom na opombo pod črto, če je omenjen prvič.

(6)
Vsebina Priloge III B k Uredbi (ES) št. 517/94, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1398/2007 (5), je bila […]

[…]

(5)
Uredba Komisije (ES) št. 1398/2007 z dne 28. novembra 2007 o spremembi prilog II, III B in VI k Uredbi Sveta (ES) št. 517/94 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Skupnosti (UL L 311, 29.11.2007, str. 5).
Zadnja sprememba: 28. 4. 2017
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran