ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

3.2.3 Napotila na razdelke akta

1. Različni deli napotila so navedeni v padajočem vrstnem redu, od splošnega k posebnemu:

člen 1(2), točka (a),
člen 2 in člen 3(2)
člen 2(3) in člen 3
člen 1(1), drugi stavek,

2. Kadar so omenjeni istoimenski razdelki in niso dodatno členjeni, se ime ne ponavlja:

poglavji I in II
členi 1, 4 in 9
prva in tretja alinea

Kadar je omenjeno več členov, odstavkov ali drugih razdelkov, ki so številčeni zaporedno, je treba razlikovati med naslednjima oblikama: „členi 2, 3 in 4“ (kar izvzema dodane člene, npr. člen 3a, 3b itd.) in „členi 2 do 4“ (kar zajema vse naknadne spremembe).

3. Kadar napotilo usmerja na istoimenske razdelke, od katerih je eden ali več dodatno členjenih, se zadevni razdelek vsakokrat omeni:

člen 2 in člen 3(1)
(in ne „člena 2 in 3(1)“)
člen 2, člen 5(2) in (3) ter členi 6 do 9
(in ne „členi 2, 5(2) in (3) ter 6 do 9“)
člen 1, točka (a) in točka (c)(iii),

4. Po možnosti ne ponavljamo besede „točka“:

v točki (b)(ii)
v točki (b)(ii)(1)
(in ne „v točki (b), točka (ii), točka 1“)

5. Napotila na priloge se glasijo:

[…] so ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi […] (in ne „te uredbe“)
Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k temu sklepu.

Na določbe prilog se sklicujemo na način:

točka 2.1.3.7(a)(iii)(2), četrta alinea, Priloge [Priloge I]

Mednarodni sporazumi se ne štejejo za priloge:

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu (in ne „je Priloga k temu sklepu“).

Zadnja sprememba: 18. 10. 2021
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran