ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

3.1 Napotila na Uradni list

Napotila na Uradni list so lahko oblikovana na tri načine:

Polna oblika

Polna oblika je: Uradni list Evropske unije (v ležečem tisku).

Uporablja se:

(a)
v besedilu, na primer:
Upravni odbor Organa imenuje dva člana odbora za pritožbe in dva namestnika z ožjega seznama, ki ga po javnem razpisu za prijavo interesa, objavljenem v Uradnem listu Evropske unije, predloži Komisija, po posvetovanju z odborom nadzornikov.
(b)
v besedilu o začetku veljavnosti akta:
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
(c)
v popravkih, kot napotilo na Uradni list, ki ga popravek zadeva (glej tudi „Kratice“).
Opomba:
Za objave do vključno 31. januarja 2003 se je v napotilih treba sklicevati na Uradni list Evropskih skupnosti.

Kratka oblika

Kratka oblika je: Uradni list (ne v ležečem tisku).

Uporablja se:

(a)
v opombah pod črto, kot sledi:
(1) Glej stran … tega Uradnega lista.
(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(b)
v manj uradnih besedilih.

Kratice

Kratice so: UL L, UL L … I, UL C, UL C … A, UL C … E (ukinjena 1. aprila 2014), UL C … I.

Uporabljajo se:

(a)
v opombah pod črto, ki se nanašajo na številke Uradnega lista:
(1) UL L 222, 20.8.2008, str. 1.
(1) UL C 48 A, 24.2.2005.
(b)
v tabelah:
UL L 345, 23.12.2009, str. 18
(c)
pri popravkih se kratice v oklepaju uporabljajo v kazalu vsebine na naslovnici (glej tudi „Polna oblika“).
Opomba:

Napotila na Uradni list so se z uvedbo novih serij skozi čas spreminjala:

pred 1. julijem 1967 so strani oštevilčene zaporedno, sledita zadnji dve števki letnice:
UL 106, 30.10.1962, str. 2553/62
od 1. julija 1967 se vsak Uradni list začne s stranjo 1:
UL 174, 31.7.1967, str. 1
1. januarja 1968 sta vpeljani seriji L in C:
UL L 32, 6.2.1968, str. 6
UL C 1, 12.1.1968, str. 1
1. januarja 1978 je vpeljana serija S:
UL S 1, 7.1.1978, str. 1
1. januarja 1991 je vpeljana serija C … A:
UL C 291 A, 8.11.1991, str. 1
31. avgusta 1999 je vpeljana serija C … E (ukinjena 1. aprila 2014):
UL C 247 E, 31.8.1999, str. 28
1. januarja 2016 sta vpeljani seriji L … I in C … I:
UL L 11 I, 16.1.2016, str. 1
UL C 15 I, 16.1.2016, str. 1
Zadnja sprememba: 1. 8. 2018
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran