ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

2.7 Členitev aktov

Razdelek Številčenje Napotilo v besedilu
Akti
Preambula  (1)
Sklicevanje (1)   v prvem sklicevanju
Neoštevilčena uvodna izjava
(le če je edina uvodna izjava) (1)
  v uvodni izjavi (v edini uvodni izjavi) (2)
Oštevilčena uvodna izjava (1) (1), (2) v uvodni izjavi 1, 2 (2)
Normativni del (3)
Člen (3) Edini člen
Člen 1, 2
v edinem členu
v členu 1, 2
Odstavek (3) 1., 2. v odstavku 1, 2
Neoštevilčeni odstavek (4)   v prvem, drugem, tretjem odstavku
Pododstavek (4) (5)   v prvem, drugem, tretjem pododstavku
Točka (3) (a), (b)
1., 2.
(1), (2)
(i), (ii), (iii), (iv)
v točki (a), (b)
v točki 1, 2
v točki 1, 2
v točki (i), (ii), (iii), (iv)
(in ne „pod točko“)
Alinea (4)   v prvi, drugi, tretji alinei
Priloga
  Priloga
Priloga I, II (ali A, B)
v Prilogi
v Prilogi I, II (ali A, B)
Dodatek
  Dodatek
Dodatek 1, 2
v Dodatku
v Dodatku 1, 2 [k Prilogi]
Drugi razdelki
Del Del I, II
(ali Prvi del,
Drugi del)
v delu I, II
(ali v prvem delu,
v drugem delu)
Naslov Naslov I, II v naslovu I, II
Poglavje Poglavje 1, 2
(ali I, II)
(in ne „Prvo poglavje“)
v poglavju 1, 2
(ali I, II)
Oddelek Oddelek 1, 2
(in ne „Prvi oddelek“)
v oddelku 1, 2
Točka
(v prilogah ali mednarodnih sporazumih)
I, II
(ali A, B)
I. (ali A. ali 1.)
v točki I, II
(ali točki A, B)
v točki I (A, 1)
(in ne „pod točko“)
(1)
(2)
Pred 7. februarjem 2000, ko so bile uvodne izjave neoštevilčene: v prvi uvodni izjavi, drugi uvodni izjavi itd.
(3)
Kadar se v normativni del obstoječega akta vstavijo členi, oštevilčeni odstavki ali druge členitve, ki so označene s številko ali črko, se poleg črk „a“, „b“, „c“, „d“ itd. označijo s številko ali črko predhodne členitve na isti ravni. Glej tudi oddelek 3.3.2.
(4)
Ta razdelek nima številk ali drugih oznak; pri njegovem navajanju uporabljamo vrstilne števnike.
(5)
Nižji razdelek oštevilčenega odstavka.
Opomba:
Napotilo na uvodno besedilo nekega naštevanja se običajno glasi „v uvodnem besedilu/delu/stavku“. Uvodno besedilo se vedno konča z dvopičjem.
Vrstni red razdelkov, naštetih v tej tabeli, se lahko spreminja glede na naravo besedil.

Glej tudi Visual Guide – Official Journal typographical rulesPDF.

Zadnja sprememba: 4. 7. 2018
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran