ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

2.5 Zaključno besedilo (kraj, datum in podpis)

Akt se zaključi na naslednji način:

najprej besede „V …, …“, ki označujejo kraj in datum podpisa,
sledi(-jo) podpis(-i).

Kraj in datum

V sekundarni zakonodaji sta kraj in datum zapisana na naslednji način (v slovenski različici brez pike na koncu):

V Bruslju, 1. septembra 2010

Naveden je datum, ko je bil akt podpisan (za akte, ki jih skupaj sprejmeta Evropski parlament in Svet) ali sprejet (v ostalih primerih).

V pogodbah, mednarodnih sporazumih ipd. je z besedami izpisan cel datum:

V Bruslju, štiriindvajsetega marca dva tisoč deset, v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.

Kraj podpisa aktov institucij je lahko Bruselj (običajno), Luxembourg (aprila, junija in oktobra, ko so tam seje Sveta), Strasbourg (za Evropski parlament, vključno kadar je podpisnik skupaj s Svetom) ali Frankfurt na Majni (za večino aktov Evropske centralne banke).

Podpisi (delni seznam)

V aktih sekundarne zakonodaje:
Evropski parlament Evropski svet Svet

Za Evropski parlament
predsednik/predsednica

(začetnica(-e) imena in PRIIMEK)

Za Evropski svet
predsednik/predsednica

(začetnica(-e) imena in PRIIMEK)

Za Svet
predsednik/predsednica

(začetnica(-e) imena in PRIIMEK)


Komisija
Uredbe, direktive, sklepi brez naslovnika Sklepi z naslovnikom

Za Komisijo

predsednik/predsednica

(polno ime in PRIIMEK)


ali


Za Komisijo

imenu predsednika/predsednice

(polno ime in PRIIMEK)

podpredsednik/podpredsednica


ali

Za Komisijo

v imenu predsednika/predsednice

(polno ime in PRIIMEK)

član/članica Komisije


ali


Za Komisijo

v imenu predsednika/predsednice

(polno ime in PRIIMEK)

generalni direktor/generalna direktorica

Generalni direktorat za …

Za Komisijo

(polno ime in PRIIMEK)

podpredsednik/podpredsednica


ali


Za Komisijo

(polno ime in PRIIMEK)

član/članica Komisije


Skupni odbor EGP Evropska centralna banka
Uredbe, smernice Sklepi, priporočila

Za Skupni odbor EGP

predsednik/predsednica

(polno ime in PRIIMEK)

Za Svet ECB

predsednik/predsednica ECB

(polno ime in PRIIMEK)


ali


Za Izvršilni odbor ECB

predsednik/predsednica ECB

(polno ime in PRIIMEK)

Predsednik/Predsednica ECB

(polno ime in PRIIMEK)


V mednarodnih sporazumih:
Sporazumi, protokoli, konvencije

Za Evropsko unijo

(podpis)

Za države članice

(podpis)


Sporazumi v obliki izmenjave pisem

V imenu Sveta Evropske unije

Za Evropsko unijo

Zadnja sprememba: 23. 3. 2021
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran