ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

1.3 Serija C

1.3.1 Razvrstitev dokumentov

Serija C vsebuje zelo različne dokumente. V spodnjem nepopolnem seznamu so navedeni dokumenti, ki so objavljeni v različnih oddelkih serije C Uradnega lista (podrobnejši seznam je na voljo v Visual Guide — Official Journal typographical rulesPDF).

Uradni list – serija C
C I – Resolucije, priporočila in mnenja
Resolucije
Priporočila
Mnenja
C II – Sporočila
Medinstitucionalni sporazumi
Skupne izjave
Sporočila institucij, organov, uradov in agencij Evropske unije
C III – Pripravljalni akti
Pobude držav članic
Evropski parlament
Svet
Evropska komisija
Sodišče Evropske unije
Evropska centralna banka
Računsko sodišče
Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
Evropski ekonomsko-socialni odbor
Odbor regij
Evropska investicijska banka
Uradi in agencije Evropske unije
C IV – Informacije
Informacije institucij, organov, uradov in agencij Evropske unije
Informacije držav članic
Informacije v zvezi z Evropskim gospodarskim prostorom (najprej informacije institucij, potem informacije držav članic)
Informacije tretjih držav
C V – Objave
Upravni postopki
Sodni postopki
Postopki v zvezi z izvajanjem skupne trgovinske politike
Postopki v zvezi z izvajanjem politike konkurence
Drugi akti
Zadnja sprememba: 20. 11. 2019
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran