ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

1.2 Serija L

1.2.1 Razvrstitev aktov

Vrstni red oddelkov in sklopov je prikazan v naslednjem seznamu (glej tudi EUR-LexPDF in Visual Guide — Official Journal typographical rulesPDF).

Uradni list – serija L
L I – Zakonodajni akti
Uredbe
Direktive
Sklepi
Proračuni
L II – Nezakonodajni akti
Mednarodni sporazumi
Uredbe
Direktive
Sklepi
Priporočila
Smernice
Notranji akti in poslovniki
Akti, ki jih sprejmejo organi, ustanovljeni z mednarodnimi sporazumi
Medinstitucionalni sporazumi
L III – Drugi akti
Evropski gospodarski prostor
L IV – Akti, sprejeti pred 1. decembrom 2009 v skladu s Pogodbo ES, Pogodbo EU in Pogodbo Euratom
Opomba:
Vrstni red, po katerem so avtorji razvrščeni v vsakem sklopu („uredbe“, „direktive“ itd.), je naveden v oddelku 3.4.2 tega priročnika.
V skladu z zgoraj omenjenim vrstnim redom in za zadevne avtorje so akti v sklopih „uredbe“, „direktive“ in „sklepi“ v oddelku L II razvrščeni po naslednjem vrstnem redu: 1. akti, ki temeljijo neposredno na Pogodbah, 2. delegirani akti, 3. izvedbeni akti (za primere glej „Zbirne tabele“).

Oddelki

Akti, objavljeni v seriji L Uradnega lista, so razvrščeni v različne oddelke.

L I – Zakonodajni akti

Ta oddelek vsebuje „zakonodajne akte“ v smislu Pogodbe o delovanju Evropske unije, se pravi uredbe, direktive in sklepe, ki so sprejeti:

po rednem zakonodajnem postopku (skupaj jih sprejmeta Evropski parlament in Svet),
po posebnem zakonodajnem postopku (sprejme jih Svet v sodelovanju z Evropskim parlamentom ali Evropski parlament v sodelovanju s Svetom).

L I vsebuje tudi proračun Evropske unije (vključno s spremembami proračuna), saj je sprejet po posebnem zakonodajnem postopku.

Opomba:
Pred 1. decembrom 2009 je bil splošni proračun Evropske unije z naslovom „Dokončno sprejetje splošnega proračuna Evropske unije“ objavljen v oddelku L II. Poročila o prihodkih in odhodkih uradov in agencij, ki so bila objavljena v seriji L, pa se zdaj objavljajo v seriji C.
L II – Nezakonodajni akti

Ta oddelek vsebuje „nezakonodajne akte“ v smislu Pogodbe o delovanju Evropske unije, se pravi uredbe, direktive in sklepe, ki niso sprejeti po zakonodajnem postopku (delegirani akti (člen 290), izvedbeni akti (člen 291) in akti, ki temeljijo neposredno na Pogodbah (akti v zvezi z mednarodnimi sporazumi, sklepi SZVP itd.)), ter druge akte (smernice ECB, priporočila itd.).

L III – Drugi akti

Ta oddelek združuje „druge akte“, kot so na primer akti Evropskega gospodarskega prostora.

L IV – Akti, sprejeti pred 1. decembrom 2009 v skladu s Pogodbo ES, Pogodbo EU in Pogodbo Euratom

V tem začasnem oddelku (zdaj zastarelem) so objavljeni akti, sprejeti pred 1. decembrom 2009 na podlagi Pogodbe ES, Pogodbe EU in Pogodbe Euratom.

Razvrstitev

V vsakem oddelku so akti razvrščeni glede na dva kriterija:

(a)
glede na vrsto (uredba, direktiva, sklep itd.);
(b)
nato, kadar je to potrebno, glede na vrstni red objave institucij izvora (glej oddelek 3.4.2): Evropski parlament, Evropski svet, Evropski parlament in Svet, Svet, Evropska komisija, Sodišče Evropske unije, Evropska centralna banka, Računsko sodišče itd.
Zadnja sprememba: 12. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran