ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

1. Sestava Uradnega lista

1.1 Splošna sestava

Uradni list Evropske unije vsebuje tri serije:

serija L: Zakonodaja,
serija C: Informacije in objave,
serija S: Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije.

Seriji L in C Uradnega lista izhajata dnevno (ob sobotah, nedeljah in praznikih samo v nujnih primerih).

Dodatno se lahko objavijo ločene izdaje glede na obseg, nujnost in pomembnost besedil.

Serija L

Serija L vsebuje:

zakonodajne akte (L I),
nezakonodajne akte (L II),
druge akte (L III),
akte, sprejete pred 1. decembrom 2009 v skladu s Pogodbo ES, Pogodbo EU in Pogodbo Euratom (L IV) (začasni oddelek, zdaj zastarel),
popravke.

Glej tudi oddelek 1.2 „Serija L“.

Dodatna serija L … I je namenjena objavi nujnih aktov.

Serija C

Serija C vsebuje:

resolucije, priporočila in mnenja (C I),
sporočila (C II),
pripravljalne akte (C III),
informacije (C IV),
objave (C V),
popravke.

Glej tudi oddelek 1.3 „Serija C“.

Serija C je dopolnjena s serijama C … A, C … E (ukinjena 1. aprila 2014) in C … I. Tripičje nadomešča številko izdaje dnevne serije C z istega dne.

Serija C … A (A = Annex)
Ta serija je namenjena objavi javnih natečajev, prostih delovnih mest, skupnih katalogov (kmetijskih sort itd.).
Serija C … E (E = electronic)
Ta serija je bila namenjena objavi določenih besedil, kot so stališča Sveta v okviru rednega zakonodajnega postopka ali zapisniki in besedila, ki jih sprejme Evropski parlament. Dostopna je na spletišču EUR-Lex (in tedaj izdanih mesečnih DVD-jih).
Serija C … I (I = isolated).
UL C 137, 27.5.2010
UL C 137 A, 27.5.2010
UL C 137 E, 27.5.2010
UL C 119 I, 5.4.2018

Glede na različnost dokumentov, objavljenih v seriji C, ta serija vsebuje več oblik (tipografski prikaz) kakor serija L, vendar veljajo za obe seriji ista pravila.

Serija S

Serija S (S = supplement) je namenjena objavi javnih razpisov v zvezi z javnimi naročili, pa tudi informacij Evropskega razvojnega sklada ter drugih institucij, organov, uradov in agencij. Dostopna je na spletu (podatkovna baza TED) in DVD-ju.

Zadnja sprememba: 1. 8. 2018
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran