ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

10.7. Písanie cudzích ženských priezvisk

V úradnom vestníku v podpisoch píšeme ženské priezviská v podobe, ako sa píšu oficiálne, teda bez prípony -ová.

V rozhodnutiach o vymenúvaní do funkcií používame pred menami (aj mužskými) oslovenie pán a pani, a pokiaľ sa dá, uprednostňujeme priezviská v nominatíve. V bežnom texte ženské podoby priezvisk prechyľujeme a nepíšeme oslovenia pán a pani (… návrh podaný Mariannou Fischerovou-Boelovou).

V podpisoch sa pri uvádzaní funkcie používa prechýlená podoba: členka Komisie; predsedníčka.

Pozn.:
V podpisoch sa krstné mená vypisujú, iba pri zástupcoch Európskeho parlamentu, Európskej rady a Rady sa krstné mená uvádzajú iniciálou.
V dokumentoch Súdneho dvora EÚ sa mená sudkýň, generálnych advokátok, splnomocnených zástupkýň atď. neprechyľujú.
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana