ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

10.4. Skratky, skratkové slová, značky a značkové slová

Pri prvom použití skratky alebo značky v texte treba najskôr rozpísať celý názov a skratku alebo značku dať do zátvoriek. Ďalej stačí používať iba skratku alebo značku.

Všeobecne vžité skratky medzinárodných organizácií alebo pomenovaní štátov, ako napr. NATO, USA, FBI, WHO, sa preberajú z cudzieho jazyka v pôvodnej podobe, čiže sa neprekladajú. Na rozdiel od anglického písania sa medzi jednotlivými iniciálami nedávajú bodky.

Skratky a značky ostatných alebo menej známych medzinárodných, prípadne národných organizácií, spolkov, spoločností, nadácií a pod. sa tvoria z iniciál slovenského prekladu: EEC – EHS, EC – ES, ECSC – ESUO, EFTA – EZVO. Niektoré agentúry EÚ predložili požiadavku používať ich medzinárodnú skratku jednotne vo všetkých jazykových zneniach, ako napr. EFSA, EMA a OHIM (ale EPA, nie CEPOL).

Na písanie skratiek a značiek sa používajú iniciály (veľké písmená), ak sa skladajú najviac z 5 písmen (TARIC, ale Phare). Ak takúto skratku tvorí 6 a viac písmen a je ľahko vyslovi­teľná, píše sa veľké len prvé písmeno: Euratom (skloňuje sa Euratomu, Euratome), Eurostat (Eurostate), Cenelec. Ak sa takáto skratka nedá ľahko vysloviť, píše sa celá s veľkými písmenami. Výnimku tvoria skratky UNESCO a UNICEF, ktoré sú iniciálovými skratkami anglických názvov.

Pozn.:
Pri tvorení iných bežne používaných skratkových a značkových slov sa treba riadiť Pravidlami slovenského pravopisu.
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana