ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

10.1.11. Percentá, stupne a minúty

Percentá

Medzi hodnotu a symbol percenta patrí pevná medzera: 15 %.

Pozn.:
V prípade, že sa percentuálne vyjadrenie napísané číslicou a symbolom percenta použije vo forme prídavného mena, k značke sa nepridávajú prípony (možno rátať so 100 % zvýšením kapitálu).

Stupne

Symbol stupňa je ° (kód 00B0, klávesová skratka Alt 0176); nikdy nepoužívame horný index písmena „o“ ani číslice „0“.

1. Ak označujeme teplotu v stupňoch Celzia, medzi číslicu a symbol stupňa dávame pevnú medzeru a označenie stupňa sa spája so skratkou stupnice: 25 °C. Ak hodnota nie je vyjadrená, v texte vypisujeme stupne slovom (od tohto stupňa, nie od tohto °). V hlavičkách tabuliek je povolené spojenie: v °C, °C.

Teplota sa môže vyjadriť v kelvinoch. Keďže už samotný kelvin je jednotkou teploty, nesmie sa používať ešte aj znak stupňa: 75 K, nie 75 °K.

2. Pri určovaní uhlov sa symbol stupňa spája s číslovkou, a ak sa neuvádza hodnota, vždy sa vypisuje slovom: uhol 60°, od tohto stupňa.

3. Ak sa jednotka vypisuje slovom, stupne sa spájajú s číslovkou. Ak hodnota nie je vyjadrená, stupne sa vypisujú slovom:

Plody s menšou veľkosťou môžu byť prípustné, ak sa stupeň Brix plodiny rovná 10,5° Brix alebo je väčší a veľkosť je aspoň 50 mm, resp. 70 g.

Zemepisné koordináty

Pri označovaní zemepisnej dĺžky a šírky sa symboly stupňov, minút a sekúnd píšu tesne za číslicou a za nimi nasleduje medzera (medzera takisto nasleduje po znaku stupňa, minúty a sekundy zemepisných vymedzení): 55° 45′ 15″ s. š. (kódy v symboloch: 00B0, 2032, 2033, klávesové skratky: Alt 0176, 2032 Alt x, 2033 Alt x).

Posledná aktualizácia: 15. 5. 2018
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana