ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

10.1.6. Úvodzovky

Úvodzovky [(Alt 0132)…“ (Alt 0147)] (kódy 201E a 201C) sa píšu:

na začiatku a na konci priamej reči alebo na začiatku a na konci jednotlivých úsekov priamej reči oddelených od seba uvádzacou vetou,
na začiatku a na konci doslovných citátov,
pri uvádzaní výrazov pri vymedzovaní pojmov:
a)
„priestor“ je jedna alebo viac fariem v rámci spoločného systému biologickej bezpečnosti, ktoré obsahujú populáciu vodných živočíchov s jednoznačným zdravotným stavom, pokiaľ ide o osobitnú chorobu;
b)
„spoločný systém biologickej bezpečnosti“ znamená, že sa uplatňuje rovnaký dohľad nad zdravím vodných živočíchov, rovnaká prevencia chorôb a rovnaké opatrenia na kontrolu chorôb;
pri prvom uvedení skrátených názvov inštitúcií, orgánov, výborov či iných slovných spojení, ktoré sa opakovane vyskytujú v texte (zavedenie legislatívnej skratky):
Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 147 zmluvy (ďalej len „výbor“).
Pozn.:
V uvedenej podobe sa text v zátvorke uvádza iba prvý raz. Ak sa skratka (zvyčajne iniciálová) vyskytuje v texte v zátvorkách opakovane, píšeme ju bez úvodzoviek a uvádzacieho výrazu „ďalej len“.

Na vyznačenie citátu vnútri iného citátu sa používajú tzv. jednoduché úvodzovky [, (kód 201A, klávesová skratka: Alt 0130)…‘ (kód 201B, klávesová skratka: Alt 0145)].

V prípade trojnásobnej citácie platí nasledujúce uvádzanie: „… ,… «…» …‘…“ (kódy dvojitých ostrých úvodzoviek: 00AB a 00BB; klávesové skratky: Alt 0171 a Alt 0187). Pozri aj podbody 4.2.3 (úvodzovky) a 5.10 (interpunkčné znamienka v citáciách).

Názvy kníh, časopisov, štúdií, článkov, umeleckých a vedeckých diel, politík, programov a pod. píšeme zvyčajne bez úvodzoviek (ak je názov pridlhý a nie je jasné, kde sa končí, možno úvodzovky použiť).
Slová či slovné spojenia uvádzané výrazom „takzvaný/á/é“ alebo jeho skratkou „tzv.“ sa do úvodzoviek nedávajú.

Ak je v úvodzovkách celá veta, píše sa bodka, výkričník alebo otáznik na konci tejto vety pred koncovými úvodzovkami.

Ak je v úvodzovkách len slovo alebo výraz, píšeme koncové úvodzovky pred čiarkou, bodkou, výkričníkom, otáznikom:

Bol to skutočne, ako sa o tom dlho hovorilo, „impozantný výkon“.
Posledná aktualizácia: 17. 8. 2017
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana