ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

10.1.2. Bodkočiarka

Píše sa:

v jednoduchej vete alebo v súvetí pred tou ich časťou, ktorá podáva vysvetlenie predchádzajúcej časti,
v jednoduchej vete na oddelenie vysvetľovacieho prístavku,
na oddelenie časti výpočtov, ak ide o skupiny, ktorých členy významovo tesnejšie súvisia,
v súvetiach na oddelenie väčších častí na dosiahnutie prehľadnosti:
Tento systém sa označuje ako jazyk (langue) na rozdiel od reči (parole); tieto dve zložky vytvárajú language – ľudskú reč.
v úradnom vestníku – na konci výpočtov uvádzaných ako samostatné odseky buď písmenami slovenskej abecedy, arabskými číslicami, alebo malými rímskymi číslicami:
a)
Ročné minimálne percentuálne zníženie pozitívnych kŕdľov dospelých nosníc je najmenej:
i)
10 %, pokiaľ prevalencia v predchádzajúcom roku bola menej ako 10 %;
ii)
20 %, pokiaľ prevalencia v predchádzajúcom roku bola medzi 10 % a 19 %;
iii)
30 %, pokiaľ prevalencia v predchádzajúcom roku bola medzi 20 % a 39 %;
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana