ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

9.6. Generálne riaditeľstvá a útvary Komisie: úradné názvy

SK
Verzia:
14. 10. 2022
Písmenové kódy (len na vnútorné použitie)
a číselné kódy
(len na IT použitie)

Pozri tiež:
Odkaz na stránky GR
Odkaz na zoznam komisárov

Plný názov a poradie radenia Skrátený názov Všeobecne používaná skratka Písmenový kód (vnútorné použitie)  (1) Číselný kód (2)
(skrytý)
Oblasť (oblasti)
Generálny sekretariát SG SG 31 Generálny sekretariát
Právny servis SJ SJ 32 Právny servis
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu GR pre komunikáciu   COMM 61 Komunikácia
IDEA – Inšpirácia, diskusia, efektívnosť a aktivizácia   IDEA 46 Inšpirácia, diskusia, efektívnosť a aktivizácia
Generálne riaditeľstvo pre rozpočet GR pre rozpočet   BUDG 19 Rozpočet
Generálne riaditeľstvo pre ľudské zdroje a bezpečnosť GR pre ľudské zdroje a bezpečnosť   HR 09 Ľudské zdroje a bezpečnosť
Generálne riaditeľstvo pre informatiku GR pre informatiku   DIGIT 50 Informatika
Útvar pre vnútorný audit   IAS 25 Útvar pre vnútorný audit
Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF OLAF 57 Európsky úrad pre boj proti podvodom
Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti GR pre hospodárske a finančné záležitosti   ECFIN 02 Hospodárske a finančné záležitosti
Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP   GROW 62 Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
Generálne riaditeľstvo pre obranný priemysel a vesmír GR pre obranný priemysel a vesmír   DEFIS 26 Obranný priemysel a vesmír
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž GR pre hospodársku súťaž   COMP 04 Hospodárska súťaž
Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie   EMPL 05 Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka   AGRI 06 Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu GR pre mobilitu a dopravu   MOVE 7 Mobilita a doprava
Generálne riaditeľstvo pre energetiku GR pre energetiku   ENER 27 Energetika
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie GR pre životné prostredie   ENV 11 Životné prostredie
Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy GR pre oblasť klímy   CLIMA 87 Oblasť klímy
Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu GR pre výskum a inováciu   RTD 12 Výskum a inovácia
Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie GR pre komunikačné siete, obsah a technológie Connect CNECT 13 Communications Networks, Content and Technology
Spoločné výskumné centrum JRC (3) JRC 53 Spoločné výskumné centrum
Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo GR pre námorné záležitosti a rybárstvo   MARE 14 Maritime Affairs and Fisheries
Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov GR pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov   FISMA 15 Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov
Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku GR pre regionálnu a mestskú politiku   REGIO 16 Regionálna a mestská politika
Generálne riaditeľstvo pre podporu štrukturálnych reforiem GR pre podporu štrukturálnych reforiem   REFORM 35 Podpora štrukturálnych reforiem
Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu GR pre dane a colnú úniu   TAXUD 21 Dane a colná únia
Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru GR pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru   EAC 63 Vzdelávanie, mládež, šport a kultúra
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín GR pre zdravie a bezpečnosť potravín   SANTE 64 Zdravie a bezpečnosť potravín
Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie HERA HERA 30
Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti GR pre migráciu a vnútorné záležitosti   HOME 65 Migrácia a vnútorné záležitosti
Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov   JUST 76 Spravodlivosť a spotrebitelia
Generálne riaditeľstvo pre obchod GR pre obchod   TRADE 67 Obchod
Generálne riaditeľstvo pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení GR pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení   NEAR 69 Európska susedská politika a rokovania o rozšírení
Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné partnerstvá GR pre medzinárodné partnerstvá   INTPA 55 Medzinárodné partnerstvá
Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO) GR pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO) ECHO ECHO 51 Civilná ochrana a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO)
Eurostat Eurostat ESTAT 34 Eurostat
Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie GR pre tlmočenie   SCIC 38 Tlmočenie
Generálne riaditeľstvo pre preklad GR pre preklad DGT DGT 47 Preklad
Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie Úrad pre publikácie OP OP 43 Úrad pre publikácie
Útvar pre nástroje zahraničnej politiky   FPI 59 (4) Útvar pre nástroje zahraničnej politiky
Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov   PMO 40  
Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli   OIB 39  
Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu   OIL 41  
Úrad pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev Európsky úrad pre výber pracovníkov (5) EPSO EPSO 42  
Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP Eismea EISMEA 81  
Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru EACEA EACEA 82  
Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie CINEA CINEA 84  
Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum ERCEA ERCEA 85  
Európska výkonná agentúra pre výskum REA REA 86  
Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu HADEA HaDEA 90  
         
      89 (6)  
(1)
Kód určený len na vnútorné použitie. Pre všetky dokumenty určené na uverejnenie (v tlačenej alebo elektronickej podobe) použite zvyčajné skratky alebo akronymy.
(2)
V niektorých systémoch je kód 60 určený pre kabinety.
(3)
Nepoužívať SVC (JRC = jednotná skratka pre všetky jazykové znenia).
(4)
V niektorých systémoch je kód 60 určený pre FPI.
(5)
Bežný názov. Úplný názov sa používa iba v právnych textoch týkajúcich sa stanov EPSO.
(6)
Kód 89 sa používa pre Jednotnú radu pre riešenie krízových situácií [pozri podbod 9.5.3, Decentralizované organizácie (agentúry)].
Zmeny a doplnenia týkajúce sa vydania 2011

24.9.2021

C(2021) 6712 final

nové GR: Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie

1.4.2021

vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/173

Starý názov Nový názov
Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP (Eismea)
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA)
Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA)
Výkonná agentúra pre výskum (REA) Európska výkonná agentúra pre výskum (REA)

31. 3. 2021

vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/173

Ukončená činnosť: Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea)

28. 2. 2021

PV(2020) 2363 final

Ukončená činnosť: Osobitná skupina pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom (UKTF)

16. 2. 2021

vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/173

Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu

16. 1. 2021

PV(2020) 2352 final

Starý názov Nový názov
Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné partnerstvá
GR pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj GR pre medzinárodné partnerstvá
DEVCO INTPA

1. 1. 2020

PV(2019) 2317 final

new directorate-general: Generálne riaditeľstvo pre obranný priemysel a vesmír

new directorate-general:

9. 12. 2019

PV(2019) 2317 final

Starý názov Nový názov
Európske centrum politickej stratégie IDEA – Inšpirácia, diskusia, efektívnosť a aktivizácia
EPSC IDEA

16. 11. 2019

SEC(2019) 364,
PV(2019) 2312 final

Staro ime Novo ime
Osobitná skupina pre prípravu a vedenie rokovaní so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 ZEÚ Osobitná skupina pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom
osobitná skupina podľa článku 50 Osobitná skupina pre Spojené kráľovstvo
TF50 UKTF

9. 10. 2019

 

Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie, všeobecne používaná skratka: Connect

1. 1. 2017

PV(2016) 2192 final

Starý názov Nový názov
Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru
GR pre vzdelávanie a kultúru GR pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru

1. 10. 2016

SEC(2016) 375,
PV(2016) 2181 final

nové GR: Osobitná skupina pre prípravu a vedenie rokovaní so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 ZEÚ

1. 7. 2016

SEC(2016) 252,
PV(2016) 2170 final

Starý názov Nový názov
Generálne riaditeľstvo pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO) Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO)
GR pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO) GR pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO)

1. 1. 2015

SEC(2014) 572

Starý názov Nový názov
Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
GR pre podnikanie a priemysel GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
ENTR GROW
   
Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov
GR pre vnútorný trh a služby GR pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov
MARKT FISMA
   
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín
GR pre zdravie a spotrebiteľov GR pre zdravie a bezpečnosť potravín
SANCO SANTE
   
Generálne riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti
GR pre vnútorné záležitosti GR pre migráciu a vnútorné záležitosti
HOME HOME
   
Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov
GR pre spravodlivosť GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov
JUST JUST
   
Generálne riaditeľstvo pre rozšírenie Generálne riaditeľstvo pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení
GR pre rozšírenie GR pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení
ELARG NEAR
   
Generálne riaditeľstvo pre rozvoj a spoluprácu – EuropeAid Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj
GR pre rozvoj a spoluprácu – EuropeAid GR pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj
DEVCO DEVCO
   

17. 12. 2014

vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/927/EÚ

Starý názov Nový názov
Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny

1. 11. 2014

C(2014) 9001 final
PV(2014)2104

Starý názov Nový názov
Kancelária poradcov v oblasti európskej politiky Európske centrum politickej stratégie
BEPA EPSC
48 46

1. 1. 2014

Vykonávacie rozhodnutia Komisie 2013/770/EÚ, 2013/771/EÚ a 2013/801/EÚ

Starý názov Nový názov
Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI) Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME)
Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov (EAHC) Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny (Chafea)
Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T EA) Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)

30. 7. 2013

Starý názov Nový názov
Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo

1. 10. 2012

Starý názov Nový názov
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebitelov Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov

1. 10. 2012

SEC(2012) 452 final
SEC(2012) 458 final

Starý názov Nový názov
GR pre regionálnu politiku GR pre regionálnu a mestskú politiku

1. 7. 2012

SEC(2012) 266
SEC(2012) 269

Starý názov Nový názov
Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie
GR pre informačnú spoločnosť a médiá GR pre komunikačné siete, obsah a technológie
INFSO CNECT

Čo sa týka starších zmien a doplnení, pozri predchádzajúce úpravy.
Začiatok strany
Předchozí stranaDalší strana