ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

9.1. Adresy

9.1.1. Adresy: všeobecné pravidlá

Analýza spôsobov písania adries je ťažká a zložitá úloha, pretože neexistuje jednotný systém pre všetky krajiny. Adresy majú aj odlišnú štruktúru pri vnútroštátnej a medzinárodnej korešpondencii. V európskych inštitúciách sa v zásade vždy používa medzinárodný formát.

Pokiaľ ide o podrobnejšie údaje o štruktúre adries, nachádzajú sa na internetových stránkach jednotlivých vnútroštátnych poštových služieb. Odkazy na tieto stránky sú dostupné na internetovej stránke Svetovej poštovej únie (UPU) (https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions).

Svetová poštová únia poskytuje zároveň rôzne všeobecné odporúčania, no v prípade európskych inštitúcií treba zohľadniť ešte ďalšie obmedzenie podľa toho, či ide o jednojazyčné, alebo viacjazyčné dokumenty.

Užitočné odkazy

Systém adries UPU (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions

Systém adries UPU v členských štátoch (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions#scroll-nav_5

UPU, Universal POST*CODE® DataBase (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions#scroll-nav_1

Aké jazyky a písmo používať

Časť adresy označujúcej krajinu určenia sa musí napísať podľa odporúčania krajiny odosielateľa (pokiaľ možno v jazyku krajiny odosielateľa alebo v jazyku používanom v medzinárodnom styku).

Názov krajiny určenia musí byť napísaný veľkými písmenami v poslednom riadku adresy.

Keďže sa odporúčania štátnych orgánov, čo sa týka písania veľkých písmen v poslednom riadku/posledných dvoch/posledných troch riadkoch rôznia, dospelo sa k jednotnému riešeniu, že iba názov krajiny sa bude písať veľkými písmenami.

Ak sa v krajine určenia používa iná abeceda ako latinka alebo nie je dostatočne zrozumiteľná, názov krajiny určenia a prípadne aj názov mesta by sa mali zopakovať aj v jazyku používanom v medzinárodnom styku, aby sa predišlo problémom počas prepravy tranzitnými krajinami.

Ostatné časti adresy musia byť v súlade s odporúčaniami krajiny určenia.

Poštové kódy

Mnohé krajiny prestali používať alebo si upravili bývalé poštové kódy, ktoré sa využívali pri preprave medzinárodnej korešpondencie (špecifické kódy v Európe podľa odporúčania Konferencie európskych poštových a telekomunikačných správnych úradov z roku 1965 a dvojmiestny alfabetický kód ISO 3166 pre ostatné krajiny).

K 1. januáru 2019 kód krajiny sedem členských štátov EÚ: Chorvátsko (HR), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Luxemburg (L), Slovinsko (SI), Fínsko (FI) a Švédsko (SE).

Pozn.:
V prípade Lotyšska sa kód uvádza za názvom mesta, od ktorého je oddelený čiarkou a medzerou:
Riga, LV-1073

Bývalý kód krajiny sa v adresách ostatných členských štátov nesmie používať. Ak je v Nemecku v adrese uvedený bývalý kód krajiny, zásielka sa môže pri spracúvaní zariadením na triedenie pošty oneskoriť.

Ďalšie informácie o poštových kódoch v členských štátoch nájdete v podbode 9.1.5.
Posledná aktualizácia: 27. 12. 2020
Začiatok strany
Předchozí stranaDalší strana