ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

8.2. Poradie poznámok pod čiarou

V dolnej časti strany sa môžu vyskytnúť aj ďalšie prvky, napr. hviezdička, poznámka alebo zdroj (zdroje).

Poradie je identické vo všetkých jazykových zneniach:

(*)
Dočasné rozhodnutie Komisie.
(1)
Tieto ceny sú výsledkom maximálneho zníženia.
(2)
Na súčasný hospodársky rok je cena zvýšená o osobitnú prirážku.
Pozn.:
Dočasné ceny.
Zdroj:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.
Pozn.:
Číslované poznámky vrátane poznámok označených hviezdičkou sa od nasledujúcich poznámok oddeľujú úzkou medziriadkovou medzerou.
Poznámky pod čiarou majú na konci vždy bodku.

V záujme toho, aby poznámky pod čiarou boli identické, sa aj v iných publikáciách ako v úradnom vestníku uprednostňuje formulácia „pozri poznámku pod čiarou č. x na strane y“, a nie idem alebo ibidem, aby sa vyhlo nezrovnalostiam. Korektor buď uvedie úplné znenie poznámky pod čiarou, alebo vloží správne číslice v korektúre.

V úradnom vestníku sa text identických poznámok pod čiarou zopakuje v plnom znení pri každej zmienke.

Posledná aktualizácia: 3. 2. 2023
Začiatok strany
Předchozí stranaDalší strana