ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

8.1. Odkazy na poznámky pod čiarou

Odkazy na poznámky pod čiarou majú rovnakú formu vo všetkých jazykových zneniach; môžu vyzerať takto:

číslica v hornom indexe v zátvorkách rovnakej veľkosti ako text, po malej medzere, s možnosťou následných interpunkčných znamienok:
Odkazy na nariadenie Komisie (1) sa objavujú aj v oznámeniach Rady (2), nie však v textoch Súdneho dvora (3).
hviezdička v hornom indexe v zátvorkách rovnakej veľkosti ako text, po malej medzere, s možnosťou následných interpunkčných znamienok; používa sa pre poznámku, ktorá sa v danom dokumente alebo brožúre vyskytuje v rovnakom význame viackrát:
Všetky číselné údaje sú z Eurostatu (*).
v tabuľkách s číselnými údajmi, ktoré sú vytlačené veľmi malým písmom, sa môže výnimočne objaviť aj písmeno v hornom indexe, aby sa zabránilo chybám a nejasnostiam.

Poznámky pod čiarou sa väčšinou číslujú na každej strane osobitne a sú umiestnené v zápätí zodpovedajúcej strany, vytlačené menším písmom než základný text (obyčajne o dva body). Od ostatného textu sú oddelené medziriadkovou medzerou a krátkou linkou. Môžu sa číslovať i postupne a umiestniť spolu na konci kapitoly alebo zväzku.

Poznámky pod čiarou (vrátane zátvoriek) sa vždy uvádzajú obyčajným typom písma (aj v textoch alebo nadpisoch, ktoré sú vytlačené kurzívou alebo tučným písmom).

Ak sa poznámka pod čiarou objaví v tabuľke, musí byť súčasťou tejto tabuľky a umiestňuje sa do rámčeka tabuľky.

Poznámky pod čiarou a odkazy na ne: príprava textu/požiadavky týkajúce sa písania:
pozri podbod 4.2.3.

Posledná aktualizácia: 7. 11. 2014
Začiatok strany
Předchozí stranaDalší strana