ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

7.3. Meny

7.3.1. Euro a cent

Text v podbode 7.3.1 je zatiaľ iba v podobe návrhu a momentálne ho posudzujú inštitúcie. Len čo bude k dispozícii jeho konečná podoba, budeme vás informovať na tejto webovej stránke v Novinkách.

Ďalšie zdroje informácií o eure:

Euro

euro

Podľa záverov Európskej rady, ku ktorým sa dospelo v decembri 1995 v Madride, jednotnou menou sa stáva euro (menšia jednotka: cent; symbol: ; kód ISO: EUR).

Eurozóna

Termín „eurozóna“ je úradný termín pre skupinu krajín, ktorá prijala euro za svoju jednotnú menu. Iným termínom by sme sa mali vyhýbať.

Euro a eku

Dňa 1. januára 1999 euro nahradilo eku v pomere jedna ku jednej [nariadenie Rady (ES) č. 1103/97 (Ú. v. ES L 162, 19.6.1997, s. 1); pozri tiež nariadenie Rady (ES) č. 974/98 (Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1)].

Historické odkazy na eku (pred rokom 1999) musia ostať v eku.

Cent

cent

Termín „cent“ sa v zásade používa vo všetkých úradných jazykoch EÚ. To však nebráni, aby v členských štátoch používali varianty tohto výrazu [v súlade s odôvodnením 2 nariadenia (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998].

V textoch Únie sa uprednostňuje podoba „cent“ (povinná vo všetkých legislatívnych textoch).

Pozri tiež podbod 7.3.3. Pravidlá uvádzania menových jednotiek
Posledná aktualizácia: 10. 4. 2018
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana