ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana
EU-27, pristupujúca krajina a kandidátske krajiny (enfr)

7.1. Krajiny

7.1.1. Označenia a skratky

(Pozri tiež prílohy prílohy A 5 a A 6.)

Členské štáty

Názvy, ako aj skratky členských štátov Európskej únie sa musia vždy písať podľa nasledujúcich pravidiel:

odporúča sa používať dvojhláskový kód ISO (dvojmiestny alfabetický kód ISO 3166) okrem Grécka, pre ktoré sa odporúča skratka EL,
protokolárne poradie členských štátov závisí od abecedného poradia ich geografických názvov v pôvodnom (-ých) jazyku (-och) (pozri tiež podbod 7.1.2. Poradie pri vymenúvaní krajín).
Skrátený názov v pôvodnom jazyku (geografický názov) (1) Úradný názov v pôvodnom jazyku (protokolárny názov) Skrátený názov v slovenčine (geografický názov) Úradný názov v slovenčine (protokolárny názov) Kód krajiny (2) Predchá-
dzajúca skratka (2)
Belgique/België Royaume de Belgique/
Koninkrijk België
Belgicko Belgické kráľovstvo BE B
България (*) Република България Bulharsko Bulharská republika BG
Česko Česká republika Česko Česká republika CZ
Danmark Kongeriget Danmark Dánsko Dánske kráľovstvo DK DK
Deutschland Bundesrepublik Deutschland Nemecko Spolková republika Nemecko DE D
Eesti Eesti Vabariik Estónsko Estónska republika EE
Éire/Ireland Éire/Ireland Írsko Írsko IE IRL
Ελλάδα (*) Ελληνική Δημοκρατία Grécko Helénska republika EL EL
España Reino de España Španielsko Španielske kráľovstvo ES E
France République française Francúzsko Francúzska republika FR F
Hrvatska Republika Hrvatska Chorvátsko Chorvátska republika HR
Italia Repubblica italiana Taliansko Talianska republika IT I
Κύπρος (*) Κυπριακή Δημοκρατία Cyprus Cyperská republika CY
Latvija Latvijas Republika Lotyšsko Lotyšská republika LV
Lietuva Lietuvos Respublika Litva Litovská republika LT
Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Luxembursko Luxemburské veľkovojvodstvo LU L
Magyarország Magyarország Maďarsko Maďarsko HU
Malta Repubblika ta’ Malta Malta Maltská republika MT
Nederland Koninkrijk der Nederlanden Holandsko Holandské kráľovstvo NL NL
Österreich Republik Österreich Rakúsko Rakúska republika AT A
Polska Rzeczpospolita Polska Poľsko Poľská republika PL
Portugal República Portuguesa Portugalsko Portugalská republika PT P
România România Rumunsko Rumunsko RO
Slovenija Republika Slovenija Slovinsko Slovinská republika SI
Slovensko Slovenská republika Slovensko Slovenská republika SK
Suomi/Finland Suomen tasavalta/
Republiken Finland
Fínsko Fínska republika FI FIN
Sverige Konungariket Sverige Švédsko Švédske kráľovstvo SE S
(*)
Prepis do latinky: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.
(1)
Skrátené pomenovanie v pôvodnom jazyku slúži na určenie protokolárneho poradia a používa sa aj vo viacjazyčných dokumentoch (pozri podbod 7.1.2).
(2)
Skratka, ktorá sa má používať = kód ISO okrem Grécka, pre ktoré sa odporúča skratka EL (namiesto kódu ISO = GR). Predchádzajúce skratky (spravidla prevzaté z medzinárodných automobilových značiek) sa používali do konca roka 2002.
Pozn.:

Nepoužívajte spojenie „Írska republika“. Napriek tomu, že tento názov sa vyskytuje v niektorých dokumentoch, nemá oficiálny charakter.

Nečlenské krajiny

Pre nečlenské krajiny sa takisto odporúča používať dvojhláskové kódy ISO (dvojmiestny alfabetický kód ISO 3166).

Pokiaľ ide o spôsob písania názvov (skrátený názov, protokolárny názov, zoznam kódov ISO), pozri prílohy A 5 a A 6.

Pokiaľ ide o odporúčané poradie, pozri podbod 7.1.2.

EU-27, pristupujúca krajina a kandidátske krajiny (enfr)

Pristupujúca krajina/kKandidátske krajiny

Skrátený názov v pôvodnom jazyku (geografický názov) Skrátený názov v slovenčine (geografický názov)  Úradný názov v slovenčine (protokolárny názov) Kód krajiny
Bosna i Hercegovina/
Боснa и Херцеговинa
Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina BA
Crna Gora/Црна Гора Čierna Hora Čierna Hora ME
Republica Moldova Moldavsko Moldavská republika MD
Северна Македонија (1) Severné Macedónsko Severomacedónska republika MK
Shqipëria Albánsko Albánska republika AL
Srbija/Сpбија Srbsko Srbská republika RS
Türkiye Turecko
Turecká republika TR
Україна (2) Ukrajina Ukrajina UA
(1)
Prepis do latinky: Северна Македонија = Severna Makedonija.
(2)
Prepis do latinky: Україна = Ukraina.

Úradný názov alebo skrátený názov?

Dlhý tvar (úradný názov) sa používa, keď sa štát spomína ako právny subjekt:

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.
Francúzska republika je oprávnená…
Pozn.:
Ak sa pri opakovanom názve štátu v texte uprednostňuje používanie skráteného tvaru, uvedie sa to spojením v zátvorke: (ďalej len „…“).

Skrátený tvar (skrátený názov) sa používa, keď sa štát uvádza z geografického alebo hospodárskeho hľadiska:

Robotníci, ktorí žijú vo Francúzsku (na území Francúzska)
Vývoz z Grécka
Pozn.:
Dlhý a skrátený tvar názvov niektorých štátov je identický:
Rumunsko
Stredoafrická republika
Posledná aktualizácia: 24. 1. 2023
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana