ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.3.2. Informácie týkajúce sa produktu vytlačeného na papieri

Každá tlačená publikácia musí obsahovať tieto informácie, ktoré vloží tlačiareň:

názov tlačiarne a krajinu vytlačenia,
príslušnú environmentálnu značku,
prípadne poznámku o použitom papieri.

Názov tlačiarne a krajina, kde bola publikácia vytlačená

Poznámka týkajúca sa názvu tlačiarne a krajiny, kde bola publikácia vytlačená, musí byť uvedená vo všetkých jazykových verziách rovnako – v angličtine a kurzívou:

Printed by [tlačiar] in [krajina]

Environmentálna značka

Informácie o produkte vytlačenom na papieri sa uvádza v podobe jednej alebo viacerých environmentálnych značiek, napríklad:

fsc-logo       pefc-logo

Poznámka týkajúca sa použitého papiera

Poznámku týkajúcu sa použitého papiera možno uviesť v jednej z týchto podôb:

nový papier:
VYTLAČENÉ NA PAPIERI BIELENOM BEZ POUŽITIA ELEMENTÁRNEHO CHLÓRU (ECF)
VYTLAČENÉ NA BIELOM BEZCHLÓROVOM PAPIERI (TCF)
recyklovaný papier:
VYTLAČENÉ NA RECYKLOVANOM PAPIERI
VYTLAČENÉ NA PAPIERI RECYKLOVANOM BEZ POUŽITIA CHLÓRU (PCF)

V prípade recyklovaného papiera sa nesmie nikdy použiť formulácia „bielený bez chlóru“. Nie je totiž možné vysledovať pôvod všetkého papiera použitého v procese recyklácie (a teda zaručiť úplnú neprítomnosť chlóru). V skutočnosti možno bez chlóru vykonávať iba proces recyklácie.

Posledná aktualizácia: 22. 11. 2019
Začiatok strany
previous pagenext page