ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

3.7. Medzinárodné dohody

Medzinárodným dohodám môže predchádzať akt sekundárneho práva, ktorým sa zvyčajne schvaľujú. Pripájajú sa k tomuto aktu (rozhodnutiu alebo nariadeniu), ale netvoria jeho prílohu.

Keďže tieto akty už podpísali aj tretie krajiny, ich znenie sa v nijakom prípade nesmie meniť.

V medzinárodných dohodách atď. sa deň, mesiac a rok vypisujú celým slovom (pozri bod 2.5).

Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
previous pagenext page