ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

3.3.2. Doplnenia a číslovanie

Ak sa do normatívnej časti platného aktu vkladajú články, číslované odseky alebo iné prvky členenia, ktoré sú označené číslom alebo písmenom, označia sa číslom alebo písmenom predchádzajúceho prvku členenia na tej istej úrovni doplneným o písmeno „a“, „b“, „c“, „d“ atď. Napríklad články vložené za článok 1 budú označené ako „článok 1a“, „článok 1b“ atď. Rovnako sa článok, ktorý sa vkladá medzi článok 1a a článok 1b, označí ako „článok 1aa“.

V týchto prípadoch sa uplatňujú osobitné pravidlá:

vo výnimočných prípadoch, keď sa články, odseky alebo iné číslované prvky členenia vkladajú pred prvky členenia na tej istej úrovni, označujú sa ako „článok –1“, „článok –1a“, „odsek –1“, „odsek –1a“, „bod –a“, „bod –aa“ atď.,
zložitejšie vkladania je možné vyriešiť použitím symbolu „–“. Napríklad vloženie článku 1–a medzi článok 1 a článok 1a.

Ak sa vkladajú články, číslované odseky alebo iné prvky členenia, ktoré sú označené číslom alebo písmenom, v uvedenom prípade by sa články, odseky alebo iné prvky členenia, ktoré za nimi nasledujú, nemali prečíslovať a to z toho dôvodu, že na ne už môžu odkazovať iné právne akty. K novému číslovaniu by sa malo pristúpiť len v rámci kodifikácie alebo prepracovania.

(Zdroj: Spoločný manuál, podbod C.9.3.2.)

Posledná aktualizácia: 24. 4. 2021
Začiatok strany
previous pagenext page