ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

2.6. Prílohy

Prílohy k aktu obsahujú vo všeobecnosti pravidlá a technické údaje, ktoré z praktických dôvodov netvoria súčasť normatívnej časti aktu a zvyčajne mávajú podobu zoznamu alebo tabuľky.

V normatívnej časti sa vždy musí jasne uviesť prostredníctvom odkazu (napr. „vymenovaný/á/é v prílohe“, „v prílohe I“, „uvedený/á/é v prílohe“) spojitosť medzi jej ustanoveniami a prílohou.

Pokiaľ ide o číslovanie, tvar, štýl a členenie príloh, môžu sa uplatňovať rozmanité spôsoby.

Posledná aktualizácia: 30. 9. 2011
Začiatok strany
previous pagenext page