ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

2.6. Prílohy

Prílohy k aktu obsahujú vo všeobecnosti pravidlá a technické údaje, ktoré z praktických dôvodov netvoria súčasť normatívnej časti aktu a zvyčajne mávajú podobu zoznamu alebo tabuľky.

V normatívnej časti sa vždy musí jasne uviesť prostredníctvom odkazu (napr. „vymenovaný/á/é v prílohe“, „v prílohe I“, „uvedený/á/é v prílohe“) spojitosť medzi jej ustanoveniami a prílohou.

Aj keď neexistujú žiadne presné pravidlá na uvádzanie príloh, prílohy sa zvyčajne delia na body označené arabskými číslicami, za ktorými nasleduje bodka na každej úrovni (napr. „10.2.3.“).

Posledná aktualizácia: 1. 6. 2021
Začiatok strany
previous pagenext page