ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

2. Štruktúra právneho aktu

Táto schéma zobrazuje základné prvky právneho aktu. Členenie na časti, hlavy, kapitoly a oddiely sa môže použiť v preambule, normatívnej časti a v prílohách v závislosti od zložitosti textu.

Štruktúra právneho aktu
Posledná aktualizácia: 1. 6. 2021
Začiatok strany
previous pagenext page