ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

1.3.2. Číslovanie dokumentov

Číslo oznámenia

Názvom dokumentov uverejňovaných v sérii C prideľuje číslo oznámenia Úrad pre publikácie. Číslo pozostáva:

a)
z roka uverejnenia:
i)
od 1. januára 1999 všetky štyri číslice;
ii)
do 31. decembra 1998 posledné dve číslice;
b)
z čísla úradného vestníka;
c)
z čísla určujúceho poradie uverejnenia v úradnom vestníku:
98/C 45/01
2010/C 2/08

Toto číslo sa umiestňuje v zátvorkách uprostred pod názov. V obsahu sa uvádza skraja bez zátvoriek.

Osobitné číslovanie

Niektoré dokumenty majú vlastné číslovanie v názve:

pozície Rady v rámci riadneho legislatívneho postupu:
pozícia Rady v prvom čítaní (EÚ) č. 11/2010
Pozn.:
V rámci spolurozhodovacieho postupu existovali predtým spoločné pozície Rady:
spoločná pozícia Rady (ES) č. 14/2005
štátna pomoc:
štátna pomoc C 32/09
Pozn.:
Pozor pri číslovaní: C 55/99, C 55/2000 (štyri číslice len v roku 2000), C 55/01…
veci Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu Európskej únie:
vec C-187/10 (Súdny dvor)
vec T-211/08 (Súd prvého stupňa – od 15. novembra 1989)
vec T-38/10 (Všeobecný súd – od 1. decembra 2009)
vec F-29/10 (Súd pre verejnú službu – od 23. júla 2005 do 31. augusta 2016)
pred 15. novembrom 1989 (len pre Súdny dvor): vec 84/81
Pozn.:
Súd pre verejnú službu, ktorý bol zriadený v roku 2004, skončil svoju činnosť v septembri 2016 po tom, ako boli jeho úlohy prenesené na Všeobecný súd.
stanoviská a osobitné správy Dvora audítorov:
stanovisko č. 01/2022 (pred 1. januárom 2022: stanovisko č. 1/2021)
veci Súdu EZVO:
vec E-5/10
oznámenia o verejných výberových konaniach (séria C … A):
EPSO/AD/177/10
oznámenia o voľných pracovných miestach:
KOM/2010/10275
rozhodnutia Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia:
rozhodnutie č. H8 z 17. decembra 2015 (aktualizované s menšími technickými vysvetleniami 9. marca 2016) o spôsobe práce a zložení technickej komisie pre spracovanie údajov správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia
opravné rozpočty agentúr:
výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1
výzvy na predkladanie návrhov:
výzva na predkladanie návrhov IX-2011/01 – Príspevky európskym politickým stranám
Pozn.:
Do 23. júla 2002 (do uplynutia platnosti Zmluvy o ESUO) existovali súhlasy Rady:
súhlas č. 22/96
súhlas č. 6/2002
Posledná aktualizácia: 28. 7. 2022
Začiatok strany
previous pagenext page